tisdag, juni 08, 2010

En kommun i kris?

Ja i alla fall om man får tro på medias bild av kommunens ekonomi. Lite fakta är på sin plats.

Enligt senaste prognosen visar flera av nämnderna minusresultat. Trots detta ser 2010 ut att bli ett år då vi enligt prognosen kan nå målet om 2% i resultat. Det skapar ett utrymme för att ta en extra kostnad för att låta personal gå i pension något tidigare än 65 som i sin tur kommer att ge en besparing på sikt.

2011 ska vi enligt tidigare löfte återställa skattesatsen till 21,50. Detta ger minskade intäkter samtidigt som skatteunderlaget är bättre tack vare att människor åter kommer i arbete.

Där media ser kris, ser jag en långsiktig plan för en hållbar ekonomi.

Min vision är att kommunen på sikt ska ha ett resultat på över 2%. Detta för att skapa ett handlingsutrymme för snabbfotade, tillfälliga insatser inom olika verksamheter som till exempel den åtgärd för att minska ungdomsarbetslösheten som vi beslutat och som vi nu finansierar med 8,5 miljoner av det extra statsbidraget 2010.

Vi satsar på vård, skola och omsorg! För att se den ekonomiska utvecklingen i nämnderna 2005-2009 läs här.

Det här är Alliansens budgetförslag för 2011 och plan för 2012 och 2013. Vi skriver bland annat att vi kan tänka oss att lägga en tilläggsbudget i november. Nästa prognos från SKL kommer i augusti och då vet vi mer inför 2011.

Alliansens budgetförslag 2011 med plan 2012-2013

För ett år sedan gjorde vi en budget och plan som byggde på mycket stora neddragningar i verksamheterna de närmaste åren. Idag ser läget något ljusare ut, Nuvabs konjunkturbarometrar tyder på ökad tillväxt i företagen och många anställer åter. När Alliansen nu föreslår budget för 2011 och en plan för 2012-2013 så bygger den på SKL:s försiktiga tillväxtprognos på 2,4%. Det är den som kommunen traditionellt använt som budgetunderlag men den skiljer sig markant från regeringens tillväxtprognos på 3,3%. Varje tiondel gör nästan 2 miljoner i minskad/ökad intäkt för Vetlanda kommun.
Det tycks som om konjunkturen är på väg uppåt och det skulle kunna innebära större handlingsutrymme för Vetlanda kommun men å andra sidan ser vi nu med oro på Grekland och andra länders bekymmer som skulle kunna tyda på ett bakslag i återhämtningen och sämre tillväxt.
Alliansen i Vetlanda lägger ett budgetförslag som grundar sig i SKL:s försiktiga aprilprognos men lovar också att om det skulle visa sig att tillväxten ökar tydligt mer än det SKL beräknat i sin nuvarande prognos så kommer vi att lägga en tilläggsbudget i november 2010.

Förslag till ramar:
1. Kompensation för konstnadsökningar.
2. Kompensation för löneökningar.
3. Den tillfälliga tilläggsbudget för 2010 på 2 milj till BoU och 4 milj till VoO görs pemanent.
4. Kostnadsminskningar på totalt 4,55 milj för 2011.
(Förra året planerade vi för kostnadsminskningar på drygt 21 milj för 2011)

Planerat resultatmål för
2011 = 1%
2012 = 1,5%
2013 = 2%
(Förra året planerade vi för ett resultat = noll för 2011)

Inga kommentarer: