onsdag, mars 03, 2010

Om RUT och om att låta människor växa

När det gäller RUT-avdragen blir det oerhört tydligt att det verkligen finns två alternativ i höstens val.

Vänsterkartellens alternativ handlar om att samhället ska ha kontroll över allt. Det handlar om att tillväxt bara kan vara positivt om den kontrolleras av samhället. Det handlar om att begränsa, hindra, stoppa och förbjuda. Men det handlar också om en syn på kvinnan som inte hör hemma i detta århundrande. En kvinnosyn som vill stänga in och låsa fast kvinnor hos en enda arbetsgivare. En offentlig sektor som ska kontrollera lön och arbetsvillkor och se till att ingen kvinna tar sig utanför de snäva ramarna. Alla ska med! säger de och jag ryser...

Centerpartiet däremot tycker att samhället ska släppa taget om jobben. Låt människans inneboende företagsamhet blomma och låt tillväxten öka utan att samhället måste styra. För Centerpartiet handlar det om att öppna, välkomna och tillåta. Men det handlar också om en syn på kvinnan som en stark, kreativ och kompetent entreprenör. En kvinna som står på egna ben och är ekonomiskt oberoende. En kvinna som har riktig valfrihet.

Jag är stolt Centerkvinna och stolt över Maud Olofsson som står stark i debatten och vill fortsätta att utveckla den reform som Centerpartiet drev i valrörelsen 2006. Nu är det 2010 och Mona Sahlin tycker att RUT är "en ynklig liten fråga".

För mig är det en stor fråga, ja faktiskt en symbolfråga.

Inga kommentarer: