onsdag, november 25, 2009

"Va nöttar dä te"

Är en fråga som jag tycker är bra att ställa sig i alla möjliga sammanhang. Kanske är det min uppväxt som gör att jag tycker det. Ett tydligt exempel är den gången en kille från den gruppbostad där jag jobbade var med mig till mina föräldrars gård för att där kunna få prova att köra traktor. Det hade varit hans dröm under många år.

Att bara köra lite fram och tillbaka på en väg var det inte tal om utan det kopplades en tallriksharv efter traktorn och sedan bar det av ut på en åker. Skulle vi nu ändå köra så kunde vi ju faktiskt passa på att göra nytta också...tyckte min pappa. Klokt tänkt...tycker jag.

Vilken nytta gör alla dessa kommunalförbund? frågar en av dem som följer mig på Twitter och som läst mitt inlägg om telefonmöte med Höglandets kommunalförbund, gymnasienämnden. Jag tycker att det är en berättigad fråga som kräver lite mer utvecklat resonemang än 140 tecken därav denna post.

Om jag försöker beskriva något att Centerpartiets filosofi så handlar det om att allt börjar hos dig. Det är du som individ som har ansvar för ditt eget liv och för dina handlingar. Nu är ju människor sociala varelser som vill finnas i ett sammanhang så därför dras vi ofta in i någon form av gemenskap. Den gemenskapen kan se väldigt olika ut, det kan vara en kärnfamilj men det finns många andra varianter också. Förr klarade man ut det mesta i livet i denna närmaste gemenskap. Vi tog hand om varandra, barn, vuxna, gamla och sjuka men även då fanns det människor som behövde ett annat stöd och att samhället tog ett visst ansvar. Mindre lokalsamhällen utvecklades och där hjälptes man åt att lösa problem som berörde innevånarna. Man fixade skola och en viss äldreomsorg och såg till att brott fick sina straff.

Men samhället har utvecklats, vi har kontakter med hela världen, vi flyger till fjärran destinationer på semester och sjukvården kan rädda liv på ett helt annat sätt idag. Det kostar.

Det lilla lokalsamhället kan inte klara alla nya krav på infrastruktur och sjukvård, det måste till samarbeten.

Lokalsamhället behöver kommunen
Kommunen behöver samarbeta med andra kommuner
Kommuner behöver gå samman i större regioner som också behöver samarbeta
Regionerna behöver nationer
Nationer behöver samarbeta med andra nationer

Men...

I nationers samarbeten vill varje nation vara vinnare.
I regioners samabeten vill varje region vara vinnare.
I kommuners samarbeten vill varje kommun vara vinnare.
I kommundelars samarbeten vill varje del vara vinnare.
I människors samarbeten vill varje människa vara vinnare.

Och så länge som detta är ett faktum så kommer det att vara ytterst svår med samarbete och samarbete sker endast genom långa och bitvis plågsamma processer.

Så "Va nöttar dä te?" blir "Whats in it for me"

Vi behöver varandra i det nya, kostsamma, globala samhället om vi ska fortsätta att upprätthålla och utveckla välfärden. Och det måste ske på ett sådant sätt att alla kan känna att de vunnit något.

Men...

När besluten ska fattas vill alla vara vinnare och hittar man inte fram till en lösning så faller frågan och så tror jag att det ofta är människor emellan i kommuner, kommunalförbund, regioner,l nationer nationers förbund och i världen idag.

Inga kommentarer: