söndag, november 15, 2009

Ersättare får betalt som åhörare

Är rubriken på lördagens huvudnyhet i Vetlandaposten (finns tyvärr ej på nätet så jag kan inte länka)

Artikeln går ut på att närvarande men ej tjänstgörande ersättare vid ett sammanträde i Vetlanda kommun får 75% av ordinarie arvode. Reportern har också tagit reda på hur mycket detta kostat skattebetalarna under ett år i fullmäktige. 12375 kr plus reseersättning.

Så har man också frågat några kommuninnevånare och två av tre tillfrågade tycker inte att ersättarna ska få arvode.

Låt mig lägga till några viktiga saker som inte finns med i artikeln.

För det första är ett arvode inte bara "lön" för några timmar vid ett sammanträde. Som politiker ska du också läsa in dig på alla de frågor som ska beslutas. Det är en försvarlig mängd varje gång det kan alla intyga som någon gång suttit i en nämnd eller styrelse och det tar tid. Du ska gå på partiets gruppmöten för att där diskutera de frågor som är aktuella.

För det andra. Vad innebär det att vara ersättare? Jo, att du måste vara så påläst och insatt att du när som helst ska kunna gå in och tjänstgöra för någon ordinarie ledamot. Du kan behöva rycka in med kort varsel eller till och med under pågående möte.

För att kunna göra ett gott jobb för demokratin så bör du som ersättare vara med på så många sammanträden som du har möjlighet till. Det handlar om att vara insatt i en verksamhet och att följa den politiska diskussionen.

Till sist. En ersättare i en nämnd har inte bara närvarorätt utan också yttranderätt. Det är många ersättare i till exempel kommunstyrelsen som tar chansen att delta i debatten och att uttrycka sin åsikt och jag vet flera kloka inlägg från ersättare som givit en debatterad fråga en ny inriktning även om ersättaren inte själv får lägga nya förslag.

Vad är det som gör att man engagerar sig som politiker. Ja, frågar du någon av oss så tror jag att du får svaret: För att vi brinner för någon/några frågor och för att vi vill förändra världen till en bättre plats. Därför lägger vi timme efter timme av vår tid för demokratins skull.

Är det engagemanget inte ens värt 375 kr per månad, ja då vet jag inte hur vi ska kunna rekrytera nya politiker i framtiden.

Inga kommentarer: