måndag, maj 11, 2009

Media allt mäktigare

Är rubriken på Dagens Samhälles ledare denna veckan.

Eftersom politiken vill nå ut med sina budskap anpassar man strategierna till medielogiken. Politiken och demokratin medialiseras konstaterar professor Jesper Strömbäck i den nyutkomna boken Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation.


"Aldrig har mediernas bilder av verkligheten varit så betydelsefulla för människors kunskaper och uppfattningar om verkligheten. Aldrig förr har både politiska aktörer och medborgare varit lika beroende av medierna", skriver han bland annat.

En undersökning bland riksdagsmän och politiska journalister styrker hans tes. Båda grupperna anser att medierna har avsevärd makt. "Det är medierna snarare än politiker som bestämmer vilka frågor som är viktigast", tycker tre av fyra riksdagsmän och två av tre journalister. I båda grupperna anser 85 procent att "massmedierna både bygger upp och bryter ned politiker". Vad andelen skulle bli om man gjorde motsvarande undersökning bland kommunalråd kan man bara gissa. Jag skulle tro att de i den här frågan är rätt ense med riksdagsmännen.

Hela ledaren kan man läsa här.

Inga kommentarer: