lördag, maj 09, 2009

Respekt för varandra

Just nu behandlas öppenhet och respekt för individen. Det är en debatt som mestadels handlar om FRA, Ipred men en sak är bortglömt och det är respekten för varandra.

Det är en stor stämma och många vill upp i talarstolen. Talarna håller inte utsatt tid och argumenten tas om och om igen trots att presidiet vädjar till stämmodeltagarna. Detta kommer nu att innebära att vi förmodligen kommer att få låta bli att behandla ett helt område.

Det är respektlöst mot de som skrivit motioner, arbetat i kommitte och planerat debattinlägg för det område som får strykas.

Vi pratar engagerat om respekt för individen men det är fortfarande långt från ord till handling.

Inga kommentarer: