tisdag, maj 12, 2009

Jämförelsetal i media

Under 2008 inkom det ungefär 1500 anmälningar till Granskningsnämnden för radio och TV. Ca 80 % av de anmälda programmen frias.

Under 2008 kom det in 333 anmälningar till pressombudsmannen. Av de 333 beslutade PO om klander i 44 fall, ca 13 %.

Det blir ett snitt på ungefär 5 anmälningar per dag.

Bakom varje anmälan finns en människa som känt sig illa behandlad i media eller som upprörts över ett program. Det finns förmodligen ett mörkertal av människor som inte kan eller inte törs anmäla eller som helt enkelt inser att det inte är någon mening med att anmäla eftersom chansen att få rätt är så försvinnande liten.

Inga kommentarer: