onsdag, februari 18, 2009

Extra extra...

Vetlandaposten ringde precis och ville ha min synpunkt på att vi spelat in uppdrag gransknings intervju med kommunchefen. Journalisten ville veta om jag verkligen tyckte att det var okej.

Jag svarade att det är så media arbetar, jag förstår att jag blivit bandad av journalister utan att jag visste det. Det kunde jag senare se av resultatet. Det får vi bara finna oss i.

jag sa också att jag tycker att det är ett gränsfall om man verkligen ska göra det. Mot bakgrund av det som hände här när uppdrag granskning var här för två år sedan så känns det skönt att ha en bandad intervju som visar en oklippt och oredigerad version av intervjun.

jag har som jag tidigare sagt inget förtroende för media efter fallet Louise och det skulle förvåna mig mycket om den inställningen skulle ändra sig efter denna uppföljning.

I morgon kommer säkert intervjun om bandningen i Vetlandaposten och jag förstår att jag kommer att få kritik för att intervjun bandades. Jag kan bara säga här och nu att jag var inte på något sätt delaktig vare sig i intervju eller i inspelning.

1 kommentar:

==================== sa...

Din kommunchef gjorde helt rätt. Inte bara för att det är fullt lagligt att spela in samtal man själv deltar i, när det gäller Uppdrag Granskning kan det handla om att kunna bevisa sin oskuld.

Ni har inget att skämmas för i det avseendet utan tvärtom är det väl bra för alla inblandade parter att man efteråt kan visa på vad som verkligen sas, inte bara Uppdrag Gransknings nedklippta och tillrättalagda version.