torsdag, januari 08, 2009

Ålderskommentar

Måste kommentera det faktum att entalssiffran i min åldersteckning ännu en gång har ändrat sig

Precis som om den vore en programmerad räknare som obönhörligt räknar upp...

For i = 0 to Death
i = i + 1
next i

Eller kanske...

Do While i < LivsSlut
i = i + 1
Loop

Eller kanske...

Do Until i = TheEnd
i = i + 1
Loop

(Variabeln i innehåller för närvarande värdet 43. Variablerna Death, LivsSlut, och TheEnd har en för användaren okänd storhet)

Inga kommentarer: