onsdag, januari 28, 2009

Glädjande om regionfrågan

Regeringen har bestämt sig i regionfrågan och det är riktigt, riktigt bra. För det första visar regeringen återigen sin regeringsduglighet. På punkt efter punkt enas man och för politiken hela tiden framåt. Det är framåtsyftande och konstruktivt.

För det andra är detta en viktig fråga för mig som centerpartist. Att kunna flytta ner mer makt från den nationella nivån ner till regionnivån är en viktig del av decentraliseringstanken.

Hur ska regionerna se ut, ja det återstår att bestämma. Tyvärr finns en rejäl skiljelinje i samtalen som förs i Jönköpings län. Landstinget under stark ledning av Per-Anders Johansson (M) tycks anse att utgångspunkten ska vara att Jönköpings län ska vara sig själva nog. Denna inställning backas upp av Jönköpingsposten som till och med klart har uttryckt hur de ser på länet genom att hävda att Jönköping och Värnamo tillhör de viktiga delarna av länet medan östra länsdelen bara är till besvär. Jag trodde allvarligt att jag skulle sätta kaffet i halsen när jag läste den ledaren för ett litet tag sedan.

Själv anser jag att det vore ett misstag att bara göra om det nuvarande landstinget till en region.

Varför tycker jag så? Jo, för att regiontanken är så mycket mer än vård och omsorg. Här finns tanken om att vara en tydlig part i diskussioner med andra regioner i Europa och i världen. Här finns den gränsöverskridande infrastrukturen och hela den regionala utvecklingen. Här finns möjligheten att vara en diskussionspartner på mer lika villkor med de stora statliga verken inte minst när det gäller vägar och järnvägar. Omgivna av stora regioner som Skåne, Västra Götaland och ett ev Östra Götaland så kommer Jönköpings län att väga väldigt lätt. Jag tror också att det kommer att sluta i missnöje och med ett uppsplittrat län där de västra delarna ansluter sig till Västra Götaland, de norra delarna till Östra Götaland och vi i söder ansluter oss till Skåne och jag tror inte att det kommer att bli bra.

Jag tror på det som småländska centerpartister redan från början hävdade. Utgå från Smålandsbegreppet och Öland och öppna dörren för Östergötland. Då tror jag att vi får en region som blir hållbar för framtiden.

Och det är framåt vi ska!

Inga kommentarer: