onsdag, januari 28, 2009

"Fallet Louise" skulle kunna hänt någon annanstans

Revisionen har granskat hur socialtjänsten i Stockholm hanterar anmälningar om barn som far illa och riktar samma kritik där som man gjorde i Vetlanda. Bristfällig dokumentation och långa handläggningstider. Arbetsbelastningen är hög och antalet anmälningar ökar.

Jag tror inte det finns någon kommun som kan slå sig för bröstet och säga att de har full koll på att inga barn far illa. Det är positivt med granskning och förbättring av rutinerna i dessa fall.

Nu tror jag inte att det är möjligt att nyansera bilden av vad som hände i fallet "Louise" ännu, kanske om ett tiotal år. Media har satt en oerhört stark bild av "Louise" som under många år våldtogs av sin pappa och som bodde i en husvagn och socialtjänsten gjorde inget.

Att då försöka förklara att socialtjänsten inte visste att hon våldtogs av pappan eller att hon bodde i husvagnen i sammanlagt en och en halv vecka är omöjligt. Fakta är inte intressant.

Men fakta är också att socialtjänsten i Vetlanda borde gjort mer än vad som gjordes.

Vad har sedan hänt i Vetlanda då? Ja, ett aktivt arbete med att kvalitetssäkra arbetet på socialtjänsten. Metoden man nu använder heter BBIC. Barns Behov i Centrum. Den innebär ett stort arbete med dokumentation och förstudier innan utredning.

Tyvärr fick nämnden kritik av länsstyrelsen igen i augusti. BBIC förstudierna tar för lång tid och det gör att utredningarna kommer igång för sent enligt länsstyrelsen. Nämnden och länstyrelsen har träffats för att diskutera hur man löser problematiken. Konstruktiva samtal säger både nämnd och länsstyrelse.

Tyvärr ökar antalet anmälningar dramatiskt varje år och trots en kraftig utökning av personal är det svårt att hinna med. Vad ökningen av anmälningarna beror på kan man bara spekulera i men det känns ju inte bra med alla dessa barn och ungdomar som mår dåligt.

Hur kunde det ske egentligen är den frågan som hela tiden ställts. Ja, länstyrelsens kritik kom i nov 2006. Det är ett långt dokument men det ger en rättvis bild av vad som hänt så läs det gärna. Svaret från ansvarig på socialtjänsten kom direkt i nov 2006. Han medger självklart länstyrelsens kritik och han presenterar hur man ska jobba för att förhindra att det sker igen.

I april 2007, nästan ett år efter "Louise" omhändertagande, gjorde Uppdrag Granskning sitt program och den ansvarige tjänstemannen avgick, socialchefen fick andra arbetsuppgifter, den tidigare och den dåvarande ordföranden avgick, senare avgick hela socialnämnden efter att inte ha beviljats ansvarsfrihet och kommunstyrelsen prickades.

Men åter till frågan hur kunde det ske. Kommunen anlitade en utredare från Sveriges kommuner och landsting. Hennes utredning har sågats av media. Den är inte oberoende hävdar man eftersom kommunen har betalat henne. Vem skulle annars ha betalat frågar jag mig, "Louise", media, staten eller... Nej det var ju bara kommunen som kunde betala. Barbro Hindberg ger många svar både på lokal och nationell nivå om vad som behöver göras för att inte detta ska upprepas. Hon pekar på resursbrist, på brister i lagstiftningen och på en mängd saker. Det är bra och jag vet att hon är en ofta anlitad föreläsare i detta ämne och det kan säkert förebygga liknande händelser landet över. Det är bra om andra kan dra lärdomar av våra misstag.

Tillslut min egen slutsats om hur det kunde ske utan att vara insatt mer än det jag jag läst mig till i offentliga handlingar.

Jag tror att socialtjänsten lyssnade för mycket till "Louise" själv. "Louise" hävdade att hon hade det bra och att hon ville vara hos sin pappa. Hon var nästan 12 år när första anmälan kom och hon var öppen och verbal. Med facit i hand gjorde socialtjänsten det för lätt för sig. Man borde sett igenom "Louise" försvar för pappan och man borde tvångsomhändertagit henne enligt LVU oavsett hon ville eller inte. När "Louise" väl kom till en trygg miljö vågade hon berätta om övergreppen och det hade förmodligen skett tidigare om socialtjänsten varit tuffare.

Socialtjänsten lade för stor vikt vid barnets berättelse och såg inte igenom att den var färgad av den hotfulla miljö hon levde i. Därför kunde det ske... tror jag och därför måste socialtjänsten bli tuffare.

Inga kommentarer: