tisdag, december 30, 2008

Nya läsare hälsas välkomna

Jag vill passa på att hälsa alla nya läsare som hittat hit den senaste veckan välkomna. Jag kan se av min besöksstatistik att jag nog har Vetlandaposten att tacka för så många nya läsare.

Fantastiskt! Jag fick ett tillfälle att bemöta Mari Ermelands "kommentar" i förra tisdagens Vetlandaposten men nu är det anmärkningsvärt nog stopp.

Efter mitt svar skriver Mari Ermeland en "slutkommentar" och i ingressen står det att "Därmed är ämnet färdigluftat i detta forum". Så nu har jag ingen möjlighet att bemöta hennes fortsatta angrepp i Vetlandaposten. Redaktionschefen får sista ordet och kan angripa utan att jag har en chans att försvara mig.

Att anse sig behöva spara är synonymt med att tycka sig ha det knapert, slår Mari Ermeland fast i sin "slutkommentar" som om det vore en obestridig sanning. Nja, vi är inte överens om det. Jag har förmånen att kunna spara till kommande utgifter och det är inte, enligt mitt sätt att se det, synonymt med att ha det knapert. Jag gjorde några sökningar på nätet på synonymer till "spara" och fick inga träffar på "knapert" däremot på hushålla, behålla och bevara bland annat.

Mari Ermeland skriver vidare att det inte går att tolka mitt inlägg på annat sätt än att jag klagar på att mitt månadsarvode inte räcker till. Även här är vi inte överens men det är intressant att se att Mari Ermeland anser sig ha tolkningsföreträde i denna fråga. På vilka grunder skulle jag vilja fråga, men det kan jag inte. Ämnet är ju "färdigluftat" enligt Vetlandaposten.

Så kommer ett stycke där Mari Ermeland menar att det är viktigt att läsa lokaltidningen för att med trovärdighet fortsätta älska att hata nyhetsmedia. Här klämmer skon ordentligt. Media tål tydligen inte att granskas på samma sätt som vi vanliga människor får tåla att granskas. Jag tycker inte om hetsjakten på människor likt den som drabbar många brottsoffer (se till exempel rapporteringen om "Arbogafallet")

Jag tycker inte om när sanning vinklas till något som blir en partsinlaga. Se pressombudmannens klander av Vetlandaposten om publiceringen kring en vårdnadstvist förra sommaren. Här följer ett citat från Pressombudsmannens bedömning.
Sammanfattningsvis: Publiceringen av denna partsinlaga med bl.a. det känsliga materialet om pappans tillstånd var inte motiverad av allmänintresset, utan tvärtom ägnad att skada honom, och i förlängningen även barnet, på ett oförsvarligt sätt.

Det är skarpa ord som visar på det ansvar media har för vad man publicerar och hur man gör det. Men jag kan inte bemöta hennes påhopp i detta fallet heller för den debatt som Mari Ermeland startade avslutar hon nu också.

Slutligen tycker Mari Ermeland det är intressant att jag talar om prenumerationen på Vetlandaposten som ett slags kommunalrådsstraffskatt. Straffskatt ja, för 150 kronor per månad är en kostnad som jag, enligt Mari Ermeland, bör betala. Inte till vård, skola och omsorg utan till ett privat företag, en tidningskoncern. Det är intressant!

6 kommentarer:

Lars sa...

Ge dig nu Gunilla, du behöver inte vinna varje mediarally som du får emot dig. Den energi som du lägger på självömkan borde istället läggas på självransakan och fram för allt på att åstadkomma åtgärder som får kommunens ekonomi på fötter.

Hittils har dessa åtgärder från din sida lyst med sin frånvaro. Istället för att jobba med markanta kostnadsbesparingar har du ängnat stor kraft på att vara positivt till kostnadsökningar under en lång tid. Du var positiv till satsning på nya skolan, positiv till mångmiljonsatsning på Tjustkulle och sist men inte minst vet vi att du även är positiv till ökade utgifter för nya Ekebo.

Istället för att satsa på kostnadshöjande politik måste du jobba hårdare med att hitta politikska budskap som spar pengar. Skall du till varje pris driva igenom investeringar eller ekonomiska åtaganden som ökar kommunens kostnader så måste du också hitta finansiering till motsvarande belopp. Då duger det inte att hålla på med den här typen av självömkan i debattkrig med en chefsredaktör på VP.

Gunilla Hjelm sa...

Ge dig nu Lars-Anders, det är lätt att vara motvalls och mot det mesta.

Men vi är en borgerlig majoritet med fyra partier som samarbetar och lägger konstruktiva förslag för Vetlandas bästa.

Lars sa...

Konstruktiva förslag i mina och många andras ögon är förslag som får kommunens ekonomi på fötter. Förslag som driver upp kostnaderna som Tjustkulle, nya Ekebo med mera kan inte ses som annat än destruktiva förslag sett ur den kommunala ekonomins perspektiv.

Men Gunilla, jag är inte motvalls så länge du presenterar kostnadsbesparingar som finansierar de kostnadsdrivande nysatsningar du vill kalla konstruktiva.

I övrigt tycker jag det är fegt av dig att försöka gömma dig bakom den borgeliga majoriteten. Du sitter i spetsen och borde som ledare för både de fyra och övriga kommunstyrelsen föregå med gott exempel och inte förespråka satsningar som påverkar kommunkassan negativt när resultaträkning och konjukturläget ser ut som det gör.

Lev upp till det ansvar du har tagit på dig som KS-ordförande gentemot kommuninvånarna Gunilla. Börja det nya året med ett nyårslöfte om politik som innebär kostnadsminskning genom effektivisering av kommunens ekonomi och organisation. Då slipper du lokala chefsredaktörer och kommuninvånare som flåsar dig i nacken med tidningsartiklar som svider i skinnet.

Gunilla Hjelm sa...

Lars-Anders du är medlem i Moderaterna som är näst största parti i den borgerliga majoriteten.

Du har precis lika stora möjligheter att påverka politiken som någon annan. Mer eftersom du finns i ett av de styrande partierna.

Beslut fattas i demokratisk ordning. En majoritet i fullmäktige har fattat beslut om att bygga en ny skola, om att bygga Ekebo och på fullmäktige i januari ska vi fatta beslut om Tjustkulle.

Och ja, jag har tillsammans med många andra deklarerat att jag är för Tjustkulle och du talar om att du inte vill satsa på isytor till barn och ungdomar. Du har rätt att ha din åsikt och jag har min.

Jag kommer även fortsättningsvis att arbeta med frågor som är viktiga för Vetlanda kommun och innevånarna här. Och det är allas ansvar att göra det.

Lars sa...

Ok Gunilla, då kan vi konstatera att du tänker fortsätta att förespråka ofinansierade kostnadsdrivande satsningar som du inbillar dig är bra för kommunen och dess invånare.

Vi kan också konstatera att ditt ansvarstagande gentemot kommuninvånarna har en ganska låg nivå i förhållande till vad den borde vara i nuläget.

Förhoppningsvis förstår Centerns väljare att det vid nästa val är dags att flytta Centerpartiet med dig i spetsen ett par pinnhål nedåt så att vi i Vetlanda får någon på tronen som kan hantera den kommunala ekonomin på ett mera ansvarsfullt sätt än vad din målsättning ser ut att vara i dagsläget.

Gunilla Hjelm sa...

Det är din åsikt om mig och den får du stå för.

Jag tar mitt ansvar och arbetar för att ge kommuninnevånarna en bra kommun med service och god livsmiljö i hela kommunen.

Jag pratar med kommuninnevånare, pratar med partiets medlemmar, vi samarbetar i den borgerliga majoriteten och vi arbetar för kommunens bästa.

Att du är emot isytor för barn och ungdomar och att du är mot att behålla äldreboendet i norra kommundelen tror jag inte undgått någon av mina läsare efter dina inlägg.

Jag ändrar inte min positiva uppfattning om dessa två projekt. Signalerna jag fått från allmänhet, medlemmar och mina väljare stöder mig i min positiva syn och därför fortsätter jag att vara positiv. Det är dem jag har förtroendet att företräda. Det är demokrati.