onsdag, augusti 27, 2008

Trovärdighetsproblem

Det är inte att undra på att politikerföraktet frodas när politiker som ska sköta en hel kommuns ekonomi hamnar hos kronofogden på grund av problem med den privata ekonomin.
Men en utlösande faktor var att Nilsson, som brukar ha hårda krav på folk i sin omgivning, själv ertappats med skatteskulder och utmätning. Det erkänner han och beklagar att han varit slarvig.
Han har dessutom satt sitt parti i en besvärlig sits. Som kandidat brukar det finnas riktlinjer för kandidaterna. Jag har här saxat en punkt ur centerpartiets riktlinjer för kandidater.
Att vara personvalskandidat innebär att man träder in i rollen som officiell person. Ev. historik eller händelser som kan påverka den officiella bilden skall omgående informeras till aktuell valkommitté. Partiets policy är att stor öppenhet skall råda både internt och gentemot media mm.
Antingen har moderaterna som parti godkänt honom till en topp-post trots att de vetat om hans ekonomiska problem eller har han undanhållit sina ekonomiska problem för sitt parti. Jag vet inte vilket jag tycker är värst.

Det värsta är att det skadar förtroendet för politiken i allmänhet och det beklagar jag. Kanske räcker det inte med att man som kandidat skriver på att man förbinder sig att följa partiets riktlinjer. Kanske måste partierna börja kolla upp kandidaternas eventuella betalningsanmärkningar också?

Inga kommentarer: