söndag, mars 09, 2008

Tjustkulleinsändare

Dan Ljungström och jag skickade för en tid sedan in en insändare dels till VP och dels till Höglandsnytt med en uppmaning till att offentligt och konkret presentera sina visioner för hur Nya Tjustkulleområdet ska kunna se ut i en framtid.

Tyvärr har vi inte fått några svar på dessa insändare. Dock har en person svarat via medborgardialogen på Vetlanda kommuns hemsida och ett flertal mail har kommit till våra mailboxar.

Nu var det ju så att vi tyckte att förslagen skulle presenteras offentligt och inte i privata mail. Mailen kommer dessutom från personer som annars brukar hävda att det är extra viktigt att debatten förs i offentliga medier. Därför uppmanar jag åter, presentera era visioner om Tjustkulle på insändarsidor eller i andra offentliga medier.

6 kommentarer:

Lars sa...

Det är intressant att du har så brottom att få svar nu när du själv för en gång skull bemödat dig att skriva en insändare.

Du har ju inte varit så benägen att vara med i den offentliga debatten om Tjustkulle tidigare.

Naturligtvis kommer jag att svara på era insändare i såväl VP som Höglandsnytt.

Nåväl om du nu är så ivrig att gå i Lindells fotspår och förespråka en mastodontinvestering på Tjustkulle så kanske du kan berätta för oss hur du tänkt att finansieringen skall lösas.

Gunilla Hjelm sa...

Nej, jag har inte bråttom. Jag väntar fortfarande.

I ett av dina mail till Dan och mig har du beskrivit vilka delar som du tycker ska ingå i projektet. Sedan förtydligade du det ytterligare i ett nytt mail.

Jag antar att det är detta som du också kommer att presentera som ditt förslag i ett insändarsvar i VP och på Höglandsnytt. Bra i så fall. Det är ju precis det vi har efterfrågat, konkreta förslag på vad du och andra kritiker faktiskt vill göra med Tjustkulleområdet.

Lars sa...

Ja du Gunilla, mitt fokus i debatten har ju mera legat på vad kommunen "kan göra" med Tjustkulle snarare än vad kommunens företrädare "vill göra". Men det kanske du inte förstått, eller inte vill förstå.

Det som är lite märkligt Gunilla, är att du gärna undviker att tala om hur finansieringen skall lösas.

Nu när jag berättat att ni kommer att få ett svar på era debattartiklar kanske du kunde tala om när du tänker återkomma med svar till oss, som du gärna vill kalla kritiker, hur du tänker dig att finansieringen skall gå till. I en sådan lösning vorde det smakfullt om du kan ställa ditt finansieringsförslag i relation till den stigande pensinskostnaden såväl som kommunens sigande personalkostnader.

Lars sa...

Jag förstår att du inte vill återkomma med något finansieringsförslag men Gunilla, tycker du inte att min retorik i Tjustkulledebatten börjar hamna lite på efterkälke i skuggan av förste och speciellt andre vice ordförande i KS?

Vilket ben skall du nu stå på? Jag tror det är hög tid att ta fram smörjkannan så att inte vindflöjeln rostar fast!

Gunilla Hjelm sa...

Jag väntar med att svara dig ytterligare angående Tjustkulle tills jag sett dig presentera dina konkreta förslag på Höglandsnytt och i Vetlandaposten. Det har du ju sagt att du ska göra så därför finns ingen anledning för mig att föregripa det.

Jag har också läst misstroendet mot kommunens tjänstemän på Höglandsnytt. Det är allvarliga anklagelser från 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen om att dölja sanningar och föra bakom ljuset.

Med tanke på min kritiska hållning som mediakonsument vill jag dock vara försiktig med att döma efter en tidningsartikel.

Lars sa...

Om det finns belägg för anklagelserna så kanske de inte är så allvarliga som du vill påskina. Ingen rök utan eld brukar man ju säga ibland.

Som mediekonsument har man ju alltid en möjlighet att ringa till respektive skribent om man känne sig lite osäker i granskningsprocessen. Det brukar jag göra och har alltid blivit vänligt mottagen. Men du kanske inte är så populär i journalistkretsar så att du har den möjligheten.

Hur som helst tycket du inte att det är lite märkligt att man inte vill lägga korten på bordet. Vem är det som framkallar detta som av många upplevs som smusslande?