måndag, mars 10, 2008

Utvisning med förhinder

Idag finns ett litet hopp för familjen Al Hindi. I fredags verkställdes utvisningen till Syrien men eftersom barnen är statslösa Palestinier stoppades familjen vid den Syrianska gränsen som icke välkommen i landet och nu pågår febril aktivitet för att de ska få komma hem till Vetlanda igen och få uppehållstillstånd här.

Jag hoppas, hoppas att Migrationsverket tar sitt förnuft till fånga.

Men...

Hur kan ett land som Sverige behandla människor på detta fruktansvärda sätt. Först en lång process i detta fall ca 5 år. Sedan ett utvisningsbeslut till ett land som inte vill ta emot dem. All oro inför utvisningen, all press på familjen. Det borde väl gått att ta reda på i förväg om familjen skulle bli insläppt i Syrien eller inte. Var det verkligen nödvändigt att plåga dem med uppbrottet och resan med all oro och mentalt lidande som den har inneburit? Vilka spår sätter det hos de inblandade?

Jag skäms över mitt land.

Inga kommentarer: