tisdag, mars 04, 2008

Det närmar sig...

...rättegång säger "Louise" juridiska ombud, Anton Strand.

Bra!

Jag har tyckt hela tiden att det är det enda rätta trots att detta är ett fall där kommunen kommer att få massiv kritik hur man än gör. Moment 22 definitivt.

Vid en förlikning skulle Vetlanda kommun alltid anklagas för att betala för lite (Allt under 15 miljoner är för lite, enligt en del) och mediavinkeln skulle garanterat vara att "Louise" tvingats till att godta ett bud bara för att slippa rättegång. Den stora hemska kommunen mot den lilla flickan är en klassisk variant av mediadramaturgi.

Stor mediadramaturgi skulle det självklart bli även vid en rättegång. "Louise" liv skulle dessutom rullas ännu en gång i offentligheten med allt vad det innebär av påfrestningar för henne och hårt mediabevakad rättssal. Vetlanda kommun kommer att anklagas för att tvinga "Louise" att utstå en sådan påfrestande situation.

Oavsett vilken väg som väljs så kommer Vetlanda kommun att få kritik men jag tycker ändå att det skulle kännas bättre med en utomstående juridisk prövning av skadeståndsanspråken. Det måste ändå vara den rätta vägen i ett rättssamhälle.

Det eventuella skadestånd en domstol dömer kommunen till ska betalas och då är det inte Vetlanda kommun som kommit fram till ett belopp utan en domstol.

"Louise" har tidigare tilldömts ett skadestånd på ca 200 000 för de övergrepp hennes pappa utsatte henne för.

Inga kommentarer: