tisdag, maj 10, 2011

Hur mycket tid går det åt för mitt nya uppdrag?

Efter att ha svarat på frågan ett antal gånger så tror jag att det är bra att göra ett förtydligande.

Efter nyår har jag som vice ordförande i kommunstyrelsen 60% arvode.

Under förra mandatperioden hade både Klas och Tommy 60% arvode och jobbade samtidigt kvar till en del på sina vanliga jobb på Ekenäs Mekaniska och på SAS.

Denna mandatperiod har oppositionsrådet Jan 60% samtidigt som han också fortsättningsvis kommer att driva Skyttecenter i Sävsjö.

Mitt uppdrag för Centerkvinnorna kommer att handla om, i snitt, en dag per vecka och det kommer inte att vara alla veckor som jag åker till Stockholm då mycket kan skötas via telefon och mail.

Om jag inte hade fått förtroendeuppdraget i Centerkvinnorna hade jag till nästa läsår förmodligen gått tillbaka till mitt lärarjobb någon dag i veckan.

I arvodet som vice ordförande i kommunstyrelsen ingår just nu:
KS
KSAU
Budgetberedning
Presidieöverläggningar
andra överläggningar
Ordförandeskap i Höglandets kommunalförbund
Styrgrupp för Tillväxt Vetlanda
Science Park
NTF
och olika möten och sammanträden som följer av dessa uppdrag

Inga kommentarer: