onsdag, december 08, 2010

Den viktiga öppenheten

Som liberal anser jag att öppenhet är viktigt. Jag har hela tiden varit mån om att berätta och förklara om de beslut som fattas. Offentlighetsprincipen är grundläggande och jag får ibland påminna om att det som bland annat skickas som mail till mig och andra är offentlig handling och kan användas därefter. Däremot är det viktigt att skydda den enskilda person som berörs av beslut. Vi har en sekretesslagstiftning som handlar om den personliga integriteten och den är viktig att värna.

Debattens vågor går nu höga om Wikileaks och om de dokument som publicerats. Pressen jublar förstås. Medias rapportering fylls varje dag om vem som sagt vad och Assange har blivit världskändis. Själv är jag mest förvånad över naiviteten hos de amerikanska diplomaterna som trott att deras omdömen om olika personer inte skulle komma fram. Tydligt är att de inte har samma vana vid offentlighetsprincipen som vi svenskar. Ett tufft uppvaknande för dem som säkert kommer att bidra till förändrad hantering.

Kommer världen att förändras. Ja, det tror jag absolut. Jag tror på delvis ökad öppenhet men den är inte okomplicerad och den kan invagga i en falsk trygghet.

För det första så är den inte jämställd. Det vill säga, jag tror att skillnaderna mellan ett öppet demokratiskt samhälle med en fri press och en hårt styrd diktatur med styrd media kommer att öka. Det öppna blir mer öppet och det slutna mer slutet. Priset för demokratiska protester i diktaturer kommer att bli ofantligt mycket högre. Vad den förändringen kommer att leda till i förlängningen kan vi bara spekulera i.

För det andra så tror jag att det kommer att leda till en större försiktighet även i demokratier. För att undvika liknander läckor kommer det att leda till en koncentration av "hemlig" information som berör ett land till ett fåtal personer. Det som bedöms som "hemligt" kommer att bli ännu mer "hemligt". Det är en utveckling som känns skrämmande och farlig men tyvärr mycket trolig.

Jag är inte säker på att världen kommer att bli bättre efter Wikileaks än före...

Inga kommentarer: