fredag, november 26, 2010

Manifestation del 4

Det blev ett konstruktivt möte. Det finns ingen motsättning mellan kommunfullmäktiges partier i denna fråga. Alla vill ha en närvarande och synlig polis.

Detta kom vi överens om:

Att kommunstyrelsens nya presidie ansvarar för att, tillsammans med den företagaren som stod för dagens möte och så snart de nya ledamöterna i polisstyrelse på länsnivå och riksnivå tillträtt efter nyår ordna ett möte i Vetlanda dit företagarrepresentanter och andra inbjuds. Ev kan man tänka sig ett möte med länsnivån och ytterligare ett annat med ansvariga rikspolitiker.

Vi diskuterade också situationen med bråk och skadegörelse på helgnätterna. Här var vi överens om att det behövs många goda krafter som kan samverka. Kommunen kan bidra med stimulans till ungdomar eller vuxna som vill hjälpa till.

Inga kommentarer: