lördag, november 20, 2010

If Metall tycker som (C)

IF Metalls avtalsråd har röstat för ett förslag med speciella ungdomslöner i industrin. Anställningsformen ska kunna gälla under ett år med minst 75% av riksavtalslönen.

Mycket bra att Metall ser problemet med den höga ungdomsarbetslösheten och att man är beredd att ta till åtgärder för att hjälpa ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.

Vi i Sverige har under mycket lång tid haft en tradition av att hindra ungdomar från jobb och ökad frihet. Jag kommer ihåg hur det var när jag skulle bryta mig in på arbetsmarknaden efter gymnasiet. Det var en upplevelse som jag tror att många tyvärr känner igen sig i.

Den samlade bilden är att ungdomar som ska etablera sig på arbetsmarknaden är ett hot mot dem som redan finns där. Bilden känns igen, men har historiskt sett ofta handlat om att kvinnor sågs som ett hot mot männens möjlighet till arbete. Så dög till exempel kvinnan som ersättande arbetskraft under krigsåren men tvingades tillbaka i hemmafrurollen när kriget var slut.

Så har genom åren trösklarna hela tiden höjts för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Man ska helst ha både gymnasieutbildning och högskola/universitet innan man börjar jobba. Ungdomstiden varar numera upp i 30-årsåldern och många väntar med att bilda familj och skaffa barn tills båda slutfört sin utbildning och fått en försörjning.

Men samhället ser inte ut som förr. Idag är det många som byter jobb och karriär flera gånger under sitt yrkesverksamma liv. Teknikutvecklingen kräver ständig kompetensutveckling och det räcker inte att utbilda sig en gång i ungdomen för att sedan leva på det resten av livet. Men de stora tröga samhällssystemen bygger fortfarande på detta gamla sätt att tänka.

Centerpartiet har drivit dessa frågor men motståndet från de andra partierna har varit massivt. Det är egentligen inte förvånande att det är Centerpartiet som står för nytänk och framtidsvisioner men mer förvånande att övriga så envist biter sig kvar i det förgångna.

Min och Centerpartiets vision för framtidens arbetsliv innebär att sänka trösklarna för ungdomars intåg på arbetsmarknaden samt att underlätta möjligheterna för ett livslångt lärande med möjlighet att läsa på högskola när som helst i livet. Den som har en företagsidé ska kunna förverkliga den och småföretagandet ska bli ett verkligt alternativ för den som vill.

Det ska med andra ord bli enklare att under hela livet röra sig mellan att vara arbetstagare, företagare och student. Först då kan vi börja se en dynamisk utveckling som kommer att gynna hela vårt land.

IF Metalls beslut om att sänka trösklarna för ungdomar som vill in på arbetsmarknaden ser jag som ett stort steg i rätt riktning. Kanske kan vi äntligen tillsammans börja skissa på ett modernt system för ett modernt samhälle.

Inga kommentarer: