onsdag, november 17, 2010

Första fullmäktige

Så var då första fullmäktige avklarat. När vi skulle besluta om budget 2011 så inledde Jan Johansson, Vetlanda framåtanda med att klargöra att han inte skulle acceptera några personpåhopp eller kränkande kommentarer mellan KF:s ledamöter. Han citerade både Mandela och bibeln som stöd för sin uppfattning och jag lovar att alla ledamöter kommer att komma ihåg detta inför mandatperiodens sammanträden, speciellt med tanke på Jan Johanssons och Vetlanda framåtandas agerande gentemot övriga partier och kandidater i valrörelse och under förhandlingarna.

Därefter krävde han att jag skulle svara på frågan om Centerpartiet tänkte lägga ner skolor under mandatperioden. Eftersom fullmäktiges ordförande Björn Rydén (M) accepterade att Jan Johansson ställde denna fråga så blev jag tvungen att gå upp och förklara att inga förslag om skolnedläggelser fanns med i budgetbeslutet och att det var beslut om budget vi skulle ta och inget annat. Jag förutsätter att Jan Johansson håller sig till beslutpunkternas ämne i fortsättningen.

För övrigt har Moderaterna ordförandeposten med Socialdemokraterna som vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden efter nyår och därmed ansvaret för skolfrågor.

Jag konstaterar också att Vetlanda Framåtanda gjorde gemensam sak med Vänsterpartiet och krävde att skattesatsen skulle vara kvar på 21,70 medan övriga gick på kommunstyrelsens förslag om en sänkning till 21,50. Beslutet blev en sänkning till 21,50 men (V) och (VF) reserverade sig mot detta beslut. Återstår att se om de kommer att etablera sig som skattehöjarparti i fortsättningen också.

Inga kommentarer: