söndag, oktober 10, 2010

Reflekterande semesterläsning

Som semesterlitteratur följde Herman Lindqvists Drömmar och Verklighet med i resväskan.

Det blev en riktigt kuslig känsla när han beskriver mellankrigstidens rasbiologiska strömningar och jag läser dåtidens politiska uttalanden som gör att nutidens växande främlingsfientlighet blir ett skrämmande eko av den tid som småningom ledde fram till tvångssteriliseringar, avrättningar och koncentrationsläger.

Förintelsen kom inte som en blixt från klar himmel utan det var många år på 20- och 30-talet av sakta ökande främlingsfientlighet och demonisering av olika folkslag. Det var mycket prat om massinvandring och det fanns många som skrämdes med ett hot mot det "svenska". Det var mycket prat om att ställa välfärd mot invandring och man menade att invandringen kostade för mycket.

Med facit i hand vet vi vad som hände. Efter att under många år byggt upp ett hat mot allt som inte var germanskt ariskt så kunde Hitler ta makten och starta förintelsen av flera miljoner människor.

Strax innan valet 2010 var vi politiker inbjudna till gymnasiet för att bli utfrågade av elever. Det blev mycket prat om invandring och en killes kommentar kommer jag nog aldrig att glömma.

Vi pratade om värderingar och jag förklarade att min syn på människan är att alla människor har lika värde.
-Även de som kommer utifrån då eller...sa killen med hög och hånfull röst.
Uppenbarligen såg han sig själv som mer värd än andra och jag blev gång på gång påmind om hans och andra elevers kommentarer när jag läste om främlingsfientlighetens 20- och 30-tal i Herman Lindqvists bok.

När jag nu kom hem från semestern så läser jag i media om att SD tågade ut ur kyrkan vid riksdagens öppnande. De gjorde det för att biskop Eva Brunne pratade om alla människors lika värde. Detta provocerade SD-ledamöterna så mycket att de reste sig och lämnade kyrkan.

Har det någon betydelse då?

Ja, till att börja med innebär SD:s ställningstagande att de inte accepterar Sveriges statsskicks grunder.

Inledningen i andra paragrafen i första kapitlet lyder:
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
och paragrafen fortsätter:

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Om man som parti inte kan acceptera vår svenska grundlag så kommer det att bli problem eftersom grundlagen styr allt arbete i riksdag och regering.

Inga kommentarer: