söndag, oktober 10, 2010

Centerpartiet i regeringen

Hemkommen från semester läser jag ikapp nyheter och mailbox. Konstaterar att Centerpartiet fått ansvar för områden i regeringen som ger oss väldigt bra möjligheter att driva en tydlig och stark politik med centerprofil.

Näringsminister
Landsbygdsminister
IT minister
Miljöminister

Kombinationen är kanon. Det är alla områden som handlar om hela Sveriges livskraft, de gröna näringarna, förutsättningarna för företagandet både med bredband och förenklade regler och kampen för klimatet.

Här finns alla möjligheter att fortsätta arbetet med att låta landsbygden få sin rätta storhet med gröna produkter, grön energi, turism, matlandet, småföretagande och goda livsmiljöer.

Genom att lyfta fram IT som en egen ministär så kan vi fokusera på en bredbandsstrategi med telekommunikation och datatrafik som är en förutsättning för att bo och verka på landsbygden.

Nu blir det till att kavla upp ärmarna och sätta igång grovjobbet... fyra spännande år ligger framför oss.

Inga kommentarer: