torsdag, oktober 28, 2010

Frukostmöte på Nuvab

På morgonen var jag på ett välbesökt frukostmöte som vårt näringslivsbolag anordnade. Mötet handlade om polisens arbete hos oss i Vetlanda.

Det finns en otroligt stor frustration bland kommunens företag som gång på gång utsätts för inbrott och skadegörelse av större och mindre art. Även ungdomars buskörning var uppe för diskussion. Jag delar denna frustration.

Vad gör kommunen och är ni verkligen nöjda med hur det ser ut, frågade en av deltagarna. Självklart är vi inte det. Däremot gäller det att skilja på vad som är kommunens roll och vad som är polisens roll. Kommunen kan ju och får ju inte ta över polisens uppgifter. Ordning och reda och att gripa brottslingar och utreda brott får självklart inte kommunen göra. Ibland låter det på människor som att de kräver att kommunen ska bli patrullerande poliser eller ta över ett vaktbolags uppgifter.

Vad kan kommunen göra då?
Ja till exempel se till att stänga av gator för biltrafik, tex skulle man kunna stänga av innerstaden för biltrafik på natten, men det är polisens uppgift att se till att avstängningen efterlevs.
Vi kan sänka högsta tillåtna hastighet på gatorna, men det är polisens uppgift att kolla att trafikanterna håller hastigheten.
Vi kan dra in alkoholtillstånden för restauranger och vi kan hindra matvagnar på allmän platsmark, tex torget på nätterna. (Däremot kan vi inte hindra någon från att servera mat i en lokal intill torget och det är polisens uppgift att se till att det inte dricks alkohol på allmän plats)
Vi kan jobba aktivt med socialförvaltningens resurser i fråga om fältare och andra som jobbar ute bland unga och vuxna.
Vi är remissinstans när det gäller övervakningskameror men det är länsstyrelsen som beslutar om övervakningskameror.

Ja det var några exempel på konkreta saker kommunen kan göra. Annars handlar det till stor del om att vara en aktiv part i att påverka de beslut som fattas av våra politiker av olika partifärg i tex polisstyrelser. Det handlar om att staten måste sätta till resurser för att få fler poliser ute i våra kommuner.

För kommunen och kommunens företag är detta en synnerligen prioriterad fråga

Inga kommentarer: