onsdag, september 01, 2010

Dags att avsluta prenumerationen på Råd och Rön

Sedan mer än 20 år har jag prenumererat på tidningen Råd och Rön. Jag har uppskattat och använt många av de tester som görs inför köp av olika produkter. Jag har uppfattat tidningen som objektiv och noga med sakligheten.

I senaste tidningen fanns ett reportage om partiernas syn på konsumentfrågorna. Jag läste med stigande förvåning de hätska utfallen mot de fyra Allianspartierna under rubriken "Vad blev det av valfläsket?". Jan Bertoft, Sveriges konsumenter recenserar Allianspartiernas konsumentpolitik och han är inte nådig. Jag har inga synpunkter på det, han får tycka vad han vill, det jag reagerar mot är att tidningen låter honom stå helt oemotsagd.

Om nu Råd och Rön hade velat vara sakliga och objektiva hade man åtminstone låtit de olika partierna få kommentera Jan Bertofts subjektiva påståenden. Ett alternativ hade också varit att granska vad oppositionen gjort för konsumentfrågor, vilka motioner som lagts och vilka debatter som förts. Mot det kunde man ställt regeringspartiernas arbete och på så sätt uppnått någon slags objektivitet.

Men nej...inget av detta gick att läsa i Råd och Rön. Bara Jan Bertofts kritik och av artikeln att döma är det inte svårt att räkna ut var tidningen har sina politiska sympatier...

Tjugo års läsande av tidningen har lärt mig vad konsumentmakt innebär. Dags att använda konsumentmakten och säga upp prenumerationen på Råd och Rön?!

Inga kommentarer: