lördag, augusti 28, 2010

LAS-reglernas konsekvenser - en förklaring

"Mr Willis planerade inte alls..." skriver en reporter på Vetlandaposten på sin öppna Facebooksida. Detta som en kommentar till att Vård och Omsorgsnämnden lägger varsel på övertalig personal. "Mr Willis" syftar på nämndens ordförande Willis Josefsson (FP), förmodar jag.

För henne och för andra som inte vet bakgrunden till detta ärende så ska jag försöka ge en beskrivning.

Eftersom jag har arbetat 15 år i handikappomsorgen så vet jag, till skillnad från många andra, hur vikariehanteringen traditionellt sett skötts inom vårdsektorn. Vården och omsorgen är uppbyggd av många mindre enheter. Vikarier ringdes ofta in från varje enhet ofta med mycket kort varsel för att någon blivit sjuk. Jag har suttit åtskilliga gånger och ringt runt till ett antal för att lösa ett kritiskt sjukvikariat.

LAS fanns då också, men en vikarie behövde många, många dagar för att komma upp i en tillsvidareanställning så det var inget som man behövde tänka speciellt mycket på. Så genomfördes en ändring i LAS-reglerna som gjorde att förvaltningen, då med Ola Götesson som förvaltningschef, såg att detta kunde bli ett bekymmer. Förvaltningen jobbade fram ett förslag till förändrad organisation med en central bemanningscentral som i fortsättningen är tänkt att sköta vikariehanteringen för de olika enheterna. Denna bemanningscentral har också tillgång till IT-system där man har full koll på hur mycket olika personer vikarierat i kommunen och var de befinner sig i LAS-systemet. Till detta kommer en vikariepool med fast anställd personal som ska täcka upp tillsammans med de timvikarier som kommer att behövas även i fortsättningen.

Den nya organisationen finns nu på plats men under tiden som gått har det "LAS:ats in" ett antal personer och istället för att varsla några åt gången som man borde gjort så har det nu blivit ett antal som alltså inte har någon fast placering på någon tjänst.

Jag bara konstaterar att vi nu, efter en tid med tillfällig förvaltningschef, har en ny förvaltningschef på plats som omedelbart började se över situationen och i juli lades en förvarning om att det skulle bli övertalighet under hösten. Många inLASade tillsammans med att många kommer tillbaka från ledighet, studier och föräldraledighet nu i höst gör att det blir så många som varslas. Jag har under denna tid hört olika siffror men att det skulle landa på ett varsel för så många kom som något av en chock för mig också.

Det är klart att det inte känns roligt att Vård och Omsorgsförvaltningen lägger ett varsel tre veckor innan valet. "Politiskt självmord", "Politiskt klantigt", "Tufft", "Knappast fegt" och andra kommentarer har jag fått, men jag sitter inte på denna post för att spela ett politiskt spel, jag har fått ett förtroende att, tillsammans med andra, göra det som är bäst för kommunen. Tajmingen är visserligen taskig men åtgärden nödvändig.

Så till skillnad från Vetlandapostens reporter så vill jag hävda att det funnits en hel del planering för att komma tillrätta med problemen i spåren av "nya" LAS-regler. Men "Mr Willis" planerade knappast för att åtgärderna skulle sättas igång så nära inpå valet.

Det kallas att ta sitt ansvar...

Inga kommentarer: