lördag, juli 31, 2010

Demenscenter Norrgården

Det politiska spelet är ibland komiskt. Strax innan vår nya Vård och Omsorgschef tillträdde hörde jag först talas om tankarna på att skapa ett demenscenter på Norrgården. Förslaget lyftes fram som ett tänkbart alternativ från dåvarande förvaltningschef och jag tror att vi alla tyckte att det var en god tanke som var viktig att utveckla och fundera vidare kring.

Idén kräver en del omflyttningar bland de boende och att avdelningar flyttas. Vis av tidigare erfarenheter talade förvaltnings och nämndsledning om att det nu är viktigt att tänka igenom processen och att låta förändringarna få ta den tid som behövdes. Och framförallt att informationen till boende och personal sker på ett bra och samlat sätt.

Nämnden har också diskuterat ett demenscenter på Norrgården och jag har uppfattat att det varit positiva diskussioner även om inget beslut ännu är fattat.

Nu ser jag att L-O Reinfeldt har skrivit en motion om att han har en idé om att det ska skapas ett demenscenter på Norrgården och Bengt Jonzon går idag ut i tidningen, Vetlandaposten och säger att han har en idé om att det ska skapas ett demenscenter på Norrgården.

Det politiska spelet från oppositionen i detta är knappast förvånande men vad skickar det för signaler till förvaltningen som kommit med förslaget?

Man skulle kunna tolka detta som att oppositionen är villiga att ta åt sig äran av förvaltningens förslag nu i dessa valtider. Men jag väljer trots allt att tolka det som att det är oerhört positivt att det tycks finnas en enighet om förvaltningens förslag att skapa ett demenscenter på Norrgården och räknar därmed med att det ska gå att genomföra så snart som möjligt.

Inga kommentarer: