måndag, juni 14, 2010

Kulturhus i Vetlanda

Vi är många som tycker att en stad som Vetlanda borde ha en bättre scen att erbjuda än Withalaskolans aula som börjar bli till åren och knappast erbjuder optimala villkor.

Det skiljer sig däremot vad det gäller placering och omfattning för ett tänkt "kulturhus". Det är ju många som förespråkar att en scen byggs i anslutning till Folkets hus som ju är helt centralt placerat mitt i Vetlanda.

Själv har jag hela tiden sagt att jag tycker att den bästa placeringen är gymnasiet i Vetlanda. Jag har ett antal argument för den placeringen. Några av dem ska jag presentera här.

Jag tänker mig en helt ny konsertlokal som ska ersätta gymnasiets nuvarande aula. Riv den gamla och bygg en ny större, bättre och modern lokal på samma plats.

Fördelarna är:
Bra parkeringsmöjligheter med både sjukhusparkeringen och skolans parkeringar och möjlighet till och med att parkera på gräsytorna runtomkring.

Lättillgängligt för den som kommer med bil från kommunens alla hörn och inte bara för den som bor i centralorten.

Bra med kopplingen till skolan för att effektivt nyttja lokalerna under dagtid, skoltid för skolans behov och undervisning. Lokalerna används både dag, kväll och helger.

Redan befintlig matsal och kök i skolan i direkt anslutning till scenlokalen kan användas på ett smidigt sätt om det är arrangemang med servering i anslutning till scenframträdanden.

Vaktmästeri, städ och annat går att samköra med skolans organisation.

Kostnadsmässigt är det förmodligen ingen större skillnad var man bygger scenen utan mina argument bygger på den framtida användningen av lokalerna och den smidiga kopplingen till skolans verksamhet men också goda parkeringsmöjligheter.

Nåväl, det är ju ännu inte en avgjord fråga och det finns många med goda argument för andra placeringar. I dagens VP säger en artist att det är förnedrande för artister som kommer till Vetlanda att uppträda i en skolaula så mitt förslag skulle förmodligen inte tilltala alla det inser jag. Diskussionen kommer att fortsätta.

Inga kommentarer: