fredag, maj 28, 2010

Tillväxtpolitik i Jönköpings region

Nyligen presenterades en rapport från IHH i Jönköping om regionens utveckling och tillväxt i framtiden. det är ett gediget material och väl värt att fördjupa sig i.

Jag kan inte låta bli att notera att Vetlandas förslag till ny översiktsplan får mycket beröm i rapporten. Detta går att läsa på sida 120-121.

Det finns några översiktsplaner som är värda att nämnas. De är inte bara aktuella.
De har lite mer om regionala sammanhang och lite mer om strukturella
frågor. Det gäller Vetlanda, Habo och Gnosjö – särskilt Vetlanda.
Kommunen har en aktuell översiktsplan. Samrådshandlingen är daterad 2010.
Den utgår från en vision om att ”här växer både människor och företag”.
Man betonar samtidigt att en befolkningsprognos visar att antalet invånare
kommer att minska med cirka 600 personer de närmaste tio åren. Till redovisade
förutsättningar hör att befolkningen koncentreras till centralorten, att
industrin är största bransch, att pendlingen är stor och att sambanden med
arbetsmarknaden i Eksjö, Nässjö och Sävsjö är störst. Och till skillnad från
många andra översiktsplaner betonas kommunens regionala sammanhang och
samverkan.

För olika delar av samhällslivet såsom företagande, handel, infrastruktur, upplevelser
och turism finns nulägesbeskrivningar, övergripande mål, planeringsmål
och planeringsstrategier – allt väl strukturerat. Och därtill finns konsekvensanalyser
med diskussion om sociala och kulturella konsekvenser, samhällsekonomiska
konsekvenser och miljökonsekvenser. Planeringens förtjänster
ligger i att den verkligen koncentreras kring strukturfrågor.

Roligt att allt det arbete som lagts ner också uppmärksammas.

Inga kommentarer: