lördag, februari 06, 2010

Nya IT-hastigheter för alla

Länge har vi dragits med en IT-policy från nationellt håll som innehållit ett statement om att alla ska ha rätt till 20Kbit datahastighet vilket knappast är speciellt trovärdigt i dagens samhälle.

I Vetlanda tänker sig nu Telia att ta ner det fasta telefonnätet till abonnenterna på 7 av kommunens telestationer och ersätta detta med trådlös kommunikation. Beroende på vilka förhållanden som råder på plats garanterar Telia att datakommunikationen inte ska bli sämre än den som varit med den fasta linjen.

De hushåll som berörs har enligt uppgifter från Telia idag ingen möjlighet till ADSL utan möjligen uppringt modem 56Kbit eller i något fall ISDN 128Kbit.

Den trådlösa kommunikationen kommer alltså inte att bli sämre än 56Kbit eller möjligen 128Kbit.

Nu jobbar regeringen fram en ny bredbandspolicy där de diskuterar 512Kbit som lägsta garanterade hastighet. Jag välkomnar detta för de som berörs av Telias teknikskifte. Det sätter press på att stärka mottagningen i de områden som berörs och kommer att ge bättre tele och IT för innevånarna.

Jag hade i och för sig gärna sett att regeringen skulle sikta högre än så och jag hoppas/kommer att jobba för en policy med hastigheten minst 2Mbit. Allt annat är egentligen alldeles för långsamt och kan knappast kallas bredband.

Inga kommentarer: