lördag, februari 27, 2010

Hur lång tid ska det ta?

I måndags var det en insändare i Vetlandaposten som riktade sig direkt till mig. Det var en bild på mig och rubriken var en uppmaning och mitt namn i stora bokstäver.

Samma dag skrev jag och skickade ett svar till insändarredaktionen för publicering men idag 5 dagar senare är mitt svar fortfarande inte publicerat och frågan är väl om det är någon mening ens att få den publicerad så här långt efteråt. Skadan är skedd och allmänheten tror antagligen att jag inte brytt mig om att ge ett svar.

Nu använder jag i alla fall det medie som jag själv har tillgång till och publicerar mitt svar här på bloggen. Mer kan jag inte göra.

Här kommer mitt svar till Bernt Andersson skickat den 22 feb kl 18.05 till Smålandstidningens insändarredaktion:

Svar till Bernt Andersson
Ja, jag kan hålla med om att det var olyckligt formulerat att Vetlanda kommun inte skulle ha råd att bygga till A-Lack. Nu när jag får chansen så ska jag utveckla mitt resonemang. Det finns en tydlig skillnad mellan att låna ut pengar till Vetlanda Arena AB och att bygga lokaler åt ett privat företag som A-Lack. I båda fallen gäller kommunallagen.

I motsats till Bernt Anderssons uppfattning vill jag hävda att Vetlanda kommun bedriver ett aktivt arbete till stöd för näringslivet, både befintligt och vid nyetableringar. Organisationen med ett näringslivsbolag med Börje Cronvall som verksamhetsledare, där kommunen tillsammans med våra företag driver näringslivsfrågorna fungerar bra och är särskilt inriktad på att serva och stödja utveckling i befintliga företag. Genom vårt bolag Vetlanda industrilokaler AB bygger vi industrihotell för att främja nyföretagande och utveckling. Just nu byggs första etappen vid Tomashöjden och en andra etapp planeras. Avtalen med företagen i industrihotellen bygger på att hyresgästen efter ett antal år genom en option köper loss lokalerna och Vetlanda industrilokaler kan investera i nya industrihotell.

I förhandlingarna med A-Lack har lite olika alternativ funnits med i diskussionen. Jag kan naturligtvis inte nämare gå in på dessa. Men enligt vår tolkning är det inte förenligt med kommunallagen att bygga nya lokaler åt A-Lack. Bernt Andersson menar tydligen att det får ”kosta vad det vill”. Den inställningen skulle kunna leda till ett allmänt köpslående mellan kommunerna, vilket bara skulle göra alla till förlorare. Dessutom kan man inte enligt min mening handskas så med skattemedel. Och som jag uppfattat situationen finns tydliga vinster med en samlad lokalisering för A-lack. De har sedan länge en anläggning i Sävsjö, vilket ytterligare försvårar våra möjligheter i detta fall.

När det gäller Vetlanda Arena AB så finns det i deras stadgar inskrivet att de ska vara ett bolag som bedriver en allmännyttig verksamhet. Dvs kommunens skolor, föreningar och allmänhet ska ha tillgång till anläggningen. Därför har detta ärende helt andra förutsättningar.

Gunilla Hjelm
Kommunalråd (C)

Inga kommentarer: