fredag, januari 01, 2010

Som jag ser 2009

Nu går vi in i ett nytt oskrivet år 2010 och jag ska göra en kort reflektion över människor jag mött 2009.

Det finns människor som är elaka. Som lever av att sprida sin elakhet och försöka ta energi från omgivningen och som försöker projicera sina egna problem och misslyckanden på andra. Sådana personer lämnar jag åt sidan och går raskt vidare. "Jag kan aldrig hindra de svarta fåglarna från att flyga över mitt huvud men jag kan hindra dem från att bygga bo där".

Det finns så många fantastiska människor. Under detta år har jag mött människor från när och fjärran, med helt skilda åsikter och erfarenheter men med ett sinnelag öppet för mötet mellan människor. Vi har inte alltid samma uppfattningar i sakfrågor men diskussionen berikar. Er vill jag tacka för ett fantastiskt lärorikt år, för dialog och diskussion, för utbyte av erfarenheter och för berikande möten.

Jag ser fram emot fler spännande möten under 2010!

Inga kommentarer: