onsdag, december 09, 2009

Socialförsäkringsrapport 2009:12

Bakom denna något torra rubrik döljer sin en rapport från Försäkringskassan som handlar om inkomst utvecklingen för individer med sjukersättning och aktivitets ersättning baserat på åren 1991 - 2006. Alltså rapportens slutsatser handlar om perioden innan den nuvarande regeringen tillträdde.

Ur ett välfärdsperspektiv är det däremot bekymmersamt att gruppen med SA blir yngre eftersom det med tiden innebär en allt större grupp med relativt sett dålig ekonomisk standard. Detsamma gäller det faktum att allt fler med SA har barn att försörja.
...
Den främsta förklaringen till att allt fler med sjukersättning eller aktivitetsersättning
har låg ekonomisk standard är det faktum att det delvis är nya grupper som fått sjukersättning och aktivitetsersättning. En ny grupp är yngre och andra som saknar inkomsthistoria från arbete eller aldrig haft ett arbete.
...
Generellt gäller därför att ett tidigt inträde till sjukersättning och aktivitetsersättning innebär en mycket stor risk för ett liv i relativ fattigdom. På lång sikt innebär det också en betydligt lägre ekonomisk standard som ålderspensionär.

Rapportens slutsatser är oerhört viktiga. Allt fler yngre riskerar att hamna i utanförskap och en livslång fattigdom om inget görs. Detta var alltså det läge som gällde 2006 när Alliansregeringen tog över landet.

jag har några frågor till den upprörda oppositionen.

Tycker ni att den situationen som var då 2006 var okej?

Om inte...

Vilka förslag har ni som skulle hjälpa människor ur den fattigfälla de riskerar att hamna i enligt Försäkringskassans rapport?

1 kommentar:

Anders W Jonsson sa...

Tack Gunilla!
Det är så viktigt att vi återkommer till varför vi ställer om sjukförsäkringen.