torsdag, december 10, 2009

Panelsamtal

Ikväll var jag inbjuden tillsammans med flera andra till att delta i ett panelsamtal som anordnades av kyrkorna i Vetlanda i samverkan och av tidningen "Världen idag".

Siwerth Öholm ledde samtalet på ett professionellt sätt och ställde frågor, fångade upp nya infallsvinklar och fördelade ordet.

Jag är glad över att jag fick möjligheten att vara med och jag har fått många tankar med mig hem från de andra deltagarnas kloka inlägg.

Ett tack vill jag också rikta till arrangörerna som tog emot med öppen famn, gott fika och hjärtevärme.

Inga kommentarer: