fredag, oktober 23, 2009

Motion om policy för borgerlig vigsel

Nisse Norén har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppens räkning lämnat in en motion om borgerliga vigslar med två att-satser.

att Vetlanda kommun inför den kommande mandatperioden beslutar om en översyn av gällande ordning.

att riktlinjer och policy skapas för hur Vetlanda kommun utövar sitt ansvar för borgerliga vigselförrättningar.

Nisse Norén skriver i den inledande texten till motionen att:
Utifrån den dialog som skett i fullmäktige under våren 2009 anser jag att riktlinjerna bör bli tydligare och mer kända beträffande det borgerliga vigselalternativet.

här ser det ut på kommunens hemsida och här kommer den interpellation med mitt svar som Nisse Norén hänvisar till i motionen.

Sedan ett par år tillbaka har antalet vigslar nära fördubblats och vi kan se att det fortsätter att öka. Jag tror att det beror på att vi försöker vara så flexibla som möjligt och hela tiden utgå från brudparets önskemål. Vi får många positiva kommentarer och märker att brudparen uppskattar att få styra cermoni, dag, tid och plats i möjligaste mån. Ibland kan det vara svårt att tillmötesgå dag och tid särskilt i semestertider men vi försöker verkligen.

Det är deras dag och deras önskemål som varit vår ledstjärna men det är klart att det innebär också att inte alla vigslar ser likadana ut, de sker inte på förutbestämd dag och tid och att det vigselmemorial som finns och som ligger ute på kommunens hemsida utgör grunden men sedan utsmyckas med sång, textläsning, dikt eller annat utifrån brudparets önskemål.

Nu vill Nisse Norén och den socialdemokratiska fullmäktigegruppen istället för flexibilitet och medborgarfokus ha översyn, riktlinjer och policy.

8 kommentarer:

Anders W Jonsson sa...

Hej Gunilla!
Ni bör i er vigsel memorial utgå från den nya förordningen som gäller från den 1 maj 2009.

Anders W J

Gunilla Hjelm sa...

Hej Anders
Bra att du var uppmärksam. Vi utgår givetvis från den nya men har tydligen missat att ändra på webben.

Det ska vi fixa till meddetsamma.
Tack igen.
/Gunilla

gisela brumme sa...

Det är som vanligt: alla förslag som kommer från socialdemokraterna sågas jäms med fotknölarna utan att fundera på dom. Om kommunalrådet hade hört berättelsen av ett par i Vetlanda som har försökt att få en borgerlig vigsel på egna önskemål,alltså helt flexibelt och med medborgarmakt framför ögonen, hade kanske tankarna börjat snurra i alla fall. I och med att de inte ens fick svar från kommunalrådet och nekande svar från den andre vigselförrättaren var de tvungna att låta sig vigas i annan kommun. Är det det som kommunalrådet kallar för flexibilitet?

Gunilla Hjelm sa...

Jag tror att det varit ett eller möjligen två tillfällen under de fyra år som jag varit vigselförrättare som vi tyvärr inte kunnat lösa önskemål om dag.

Det är självklart mycket olyckligt att det blir så och jag är den förste att beklaga.

Jag har svårt att se hur riktlinjer och policy skulle lösa det problemet. Ja, det skulle i så fall vara att man bestämmer tex en dag i veckan då vigslar ska ske.
Så gör en del kommuner. Man har en viss dag och en viss tid som gäller tex fredagar mellan 13 -15 i stadhuset. Vill brudparet ha en annan tid och plats så sker det bara om vigselförrättaren kan.

Det hade tyvärr inte hjälpt det paret som du hänvisar till.

gisela brumme sa...

Det är för att undvika liknande problem för medborgaren att vi tycker riktlinjer behövs.
Inställningen måste vara att kommunen anstränger sig till det yttersta för att vara serviceinriktad. Tjänstgöring endast kontorstid och endast i bortersta hörnet av fullmäktigesalen är otillfredställande.Brudparet jag berättade om fick ju uppfattningen att Vetlanda kommun struntar fullständigt i medborgarnas önskemål. Och då får man se över sitt arbetssätt, som jag ser det.

Gunilla Hjelm sa...

Så bra då tycks vi ju vara överens om att det arbetssätt vi haft hittills varit bra. Det vill säga att vara så flexibla som möjligt.

Och att vi även fortsättningsvis ska tillmötesgå brudparets önskemål i möjligaste mån.

gisela brumme sa...

Jag undrar hur du kan tolka min kommentar på det sätt du gör. Jag har konstaterat att det har fungerat dåligt och att kommunen måste se över sitt arbetssätt som hittills varit otillfredsställande.
Ingenting annat! Vi är alltså inte överens!
Bättre medborgarfokus önskas!

Gunilla Hjelm sa...

Tack, då vet jag vad socialdemokraterna tycker om borgerliga vigslar i Vetlanda.