onsdag, september 02, 2009

Presstödet har blivit en dinosaurie

EU- kommissionen har i brev till regeringen slagit fast att det svenska presstödet snedvrider konkurrensen. Systemet måste förändras kräver EU-kommissionen klokt. Presstödet är en dinosaurie som överlevt sig själv. Det svenska medielandskapet ska inte utgöra en Jurassic Park.

Så skriver idag folkpartisten Helena Bargholtz på Politikerbloggen och jag känner att jag kan skriva under på hennes debattartikel. Jag hoppas verkligen att regeringen väljer att ta till sig EU-kommisionens kloka synpunkter angående det svenska presstödet.

Det behöver verkligen reformeras.

Inga kommentarer: