fredag, september 25, 2009

Nya Ekebo

Tyvärr fick Vård och omsorgsnämnden avbryta upphandlingen av nytt äldreboende i Ekenässjön. Exakt vilka delar som inte uppfyllts framgår inte. Men eftersom man nu kommer att begära att upphandlingen görs om fast med kommunen som fastighetsägare istället så får man förmoda att konceptet med extern ägare och förvaltare har krånglat till det hela. Synd tror jag att alla i alliansen tycker då detta var ett intressant koncept helt i linje med policyn för alternativ drift.

Nåväl, oppositionen reserverade sig mot den del i beslutet som innebär att göra en ny upphandling med kommunen som ägare. Skälen till detta, säger man i dagens Vetlandaposten, handlar om att man inte anser att vi har råd att bygga i dessa tider och att först en finansiering måste beslutas. Det andra skälet som man anger är att man menar att platserna istället behövs i centralorten och inte i Ekenässjön.

Jag tycker att det är bra att oppositionen nu går ut tydligt med att man vill lägga ner äldreboendet i norra kommundelen dvs Ekebo i Ekenässjön och istället flytta in platserna till centralorten Vetlanda.

För oss i Centerpartiet har det varit en viktig fråga att det ska finnas möjligheter till äldreboende i alla kommundelar. Norra kommundelen med Björköby, Ekenässjön och ett mycket stort omland skulle bli helt utan äldreboende om oppositionen får som de vill.

I Alliansen har vi hittills varit överens om att Ekebo ska behållas och förnyas. Den förnyelsen innebär nybyggnation eftersom bedömning ifrån förvaltningen är att det skulle kosta minst lika mycket att "uppgradera" nuvarande Ekebo till modern standard och de krav som ställs på ett modernt äldreboende. Gamla Ekebo skulle kunna säljas och användas till seniorbostäder, vandrarhem eller annat, alternativt rivas.

Alliansen har också tillskapat möjlighet till seniorboende i centralorten vilket pensionärsorganisationerna länge efterfrågat. Mogärde, centralt äldreboende som byggdes en gång som servicehus för "pigga" pensionärer och som nu skulle behövt en mångmiljonsatsning för att få modern och arbetsmiljöriktig standard som äldreboende kan nu istället användas till "vanliga" lägenheter för äldre som har hemtjänst ungefär så som det faktiskt var tänkt en gång i tiden när Mogärde byggdes.

I Alliansen har vi också varit överens om att om det skulle visa sig att platsbehovet för dem med stort vårdbehov ökarrejält framöver ja, då finns ju möjligheten att bygga till något av de redan befintliga äldreboendena inne i centralorten med ytterligare platser. Det har vi också framfört i media tidigare.

Därför kan jag kostatera att Alliansen är öppen för en förnyelse och utveckling av äldrevården i Vetlanda kommun medan de ständiga nejsägarna och reservanterna i oppositionen står för bakåtsträvandet och agerar bromsklossar.

Men jag är egentligen inte förvånad.

Inga kommentarer: