torsdag, augusti 27, 2009

Förlorad arbetsförtjänst och arvode

Politikerbloggen rapporterar om en politiker som begärt 420 kr per timme för förlorad arbetsförtjänst plus att han fått arvode för sitt uppdrag.

Vi har det också så att man som fritidspolitiker får ett arvode plus ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Man kan säga att arvodet är till för att i någon mån ersätta den tid det tar att läsa in handlingar och att förbereda sig för möten och förlorad arbetsförtjänst får man för att ersätta den tid man avsätter för själva mötet eftersom man då inte får ersättning från sitt arbete. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan du ju inte få om du är arbetslös eller pensionär.

För mig som arbetade inom kommunen gällde att jag fick tjänstledigt med lön för den tid som mötet varade men sedan debiterades det på min nämnd istället för på min arbetsplats. Nu har det ju aldrig varit aktuellt med sådana summor som 420 kr per timme för min del.

Idag som heltidspolitiker så har jag ett arvode oavsett hur mycket tid jag lägger per månad. Min månadslön täcker allt, även de andra uppdrag som finns kopplade till uppdraget som tex kommunalförbundet och en del ombudsuppdrag vid årsmöten. Det utgår alltså inget extra arvode för det. Det enda som jag får extra betalt för är fullmäktiges möten en gång per månad.

Så nu har jag redogjort för mina ekonomiska förutsättningar och det kanske är ett uppdrag för lokalpressen att granska om det kanske också i vår kommun finns politiker som erhåller 420 kr eller mer per timme plus arvode. Jag tror att det skulle kunna bli en intressant sammanställning av självklart offentliga uppgifter.

Inga kommentarer: