måndag, augusti 24, 2009

Besök till Emåförbundet

Just nu pågår ett besök på Emåförbundet genom Ramboll naturas utbildningsprogram (IWRM). Deltagarna som kom från 22 olika länder är i Sverige på en 3 veckor lång utbildning och som ett led i denna utbildning tillbringar de några dagar i Vetlanda.

Idag var det jag och P-O Högstedt som träffade gruppen en stund på förmiddagen. P-O beskrev vårt arbete med dagvattenhantering, natur och skogsfrågor och till mig kom många frågor som rör samarbetet kommuner emellan när det gäller vattenfrågorna. Men det kommer också allmänna frågor om vårt demokratiska system, beslutsnivåerna (nationella, regionala och lokala) och en mängd andra frågor.

Vårt upparbetade samarbete i Emåförbundet har blivit en viktig kugge i det globala klimatarbetet. Emåförbundet har en hög status som konsultresurs i världen när det gäller vatten och miljöfrågor och är en mycket anlitad resurs för andra som funderar över denna typ av frågor.

I och med det mycket goda rykte som Emåförbundet har i dessa sammanhang så förläggs en hel del utbildningar hit. Många vill dra nytta av förbundets kunskaper och med Bo Troedsson i spetsen så sker en kunskapsöverföring som är ytterligt värdefull inte minst i ett globalt perspektiv.

För mig var Emåförbundets verksamhet något av en doldis innan jag fick möjligheten att som kommunalråd sätta mig mer in i verksamheten och jag tror tyvärr att det är en doldis för många av våra kommuninnevånare. Nu när jag vet mer så känner jag en stolthet över att få vara med och påverka klimatfrågorna även globalt med tydlig praktisk handling och jag känner en stolthet över Emåförbundet roll i detta viktiga arbete.

Snart åker denna gruppen vidare och deras besök har förmodligen gått ganska obemärkt förbi de flesta. Inbjudningar har gått ut till media men de har inte hörsammats. Jag tror också att vi själva kan bli bättre på att informera till exempel på kommunens hemsida. Genomgången av kommunkompassen visar på att vi har ett förbättringsområde när det gäller att presentera våra internationella samarbeten för våra kommuninnevånare och det ska vi titta över.

Inga kommentarer: