onsdag, juli 01, 2009

Skrämmande undersökning

Anders Knape skriver på Newsmill om att svenskarna inte vet hur mycket av skattekronorna som faktiskt går till kärnverksamheterna vård, skola och omsorg.

Faktum är att av de 39 433 kommunala skattekronor som betalades ut per person under 2007, gick 34 300 kronor till skola och omsorg. Av de 21 717 kronor som landstingen betalade ut per person under samma år, gick 20 000 kronor till hälso- och sjukvård.

Inte minst i dessa kristider uppmanas vi i kommuner och landsting allt som oftast – och från olika håll – att satsa på välfärdens kärna. Det är att slå in öppna dörrar. Även om arbetslösheten nu gör att vi får färre skattekronor att fördela, är prioriteringarna och fördelningen densamma. Nio av tio skattekronor går till vård, skola och omsorg.
...
Lika viktigt som det är med korrekt information och kunskap för att en demokrati ska fungera – lika farligt är det när osanningar och myter får fäste. När medborgarnas intresse och engagemang får vika för en felriktad ilska, baserad på felaktiga grunder. Det skymmer sikten och omöjliggör en vital och väsentlig diskussion om hur vi vill utforma vårt samhälle och vår gemensamma välfärd.

Det är hög tid att ersätta dessa myter med fakta. Först då kan vi föra en balanserad, framåtriktande och konstruktiv dialog om vilken väg vi ska ta och varför.


Läs mer om undersökningen här.

Inga kommentarer: