torsdag, juni 04, 2009

Svt:s dubbelspel

"Eu hotar vingklippa public service" skriver VD:arna för Svt, Sr och Ur på Svt:s hemsida. Det handlar om att det inom Eu pågår en process om vem som ska ha rätt att leverera nyheter till svenska folket. Artikeln är riktad till allmänheten och syftet är att visa på public service som en objektiv och oberoende och viktig samhällsnytta med hög trovärdighet.
Det nya angreppet är historiskt konsekvent: Tidningsägarna har bekämpat public service sedan idén om en radio, och senare tv, i allmänhetens tjänst förverkligades i början av förra seklet. De första decennierna fick Sveriges Radio inte sända egna nyheter, det påstods vara ett hot mot tidningarna. SVT:s text-tv skulle bli ett dråpslag mot samma tidningar. Nu är det alltså Internet som är spöket. Argumenten skiftar genom decennierna, men målet är detsamma.
Svt framställer sig själva som folkets ödmjuka tjänare som levererar nyhetstjänster reklamfritt och med ett närmast heligt samhällsansvar. Vi ska förstå att Svt är den lilla David som kämpar mot Goliat i form av de stora multinationella mediebolagen. Och vi ska förstå hur trovärdigt Svt är till skillnad mot tidningsbranchens privatägda, komersiella krafter.
Samtidigt pågår bland svenska lokaltidningar en ägar- och maktkoncentration av aldrig tidigare skådat slag. Den nationella floran av dagstidningar kontrolleras av allt färre ägare som bygger effektiva multimediala mediehus kring gemensamma plattformar. Tidningsutgivning är numera bara en del av deras verksamhet vid sidan av radio, tv och allehanda webbtjänster. På den lokala internetmarknaden är public service en relativt sett mycket liten aktör.
Och så avslutar de tre VD:arna med att slå fast hur objektiv och mångsidig och samhällsnyttig deras egen verksamhet är.
I det nya mediesamhället är informationen oändlig, svårsorterad och svårtolkad. Ägarkoncentrationen minskar i snabb takt mångfalden i det offentliga samtalet. Internet har blivit en allt viktigare källa till information för medborgarna. Då blir behovet av en livskraftig public service med en ambitiös bevakning av hela Sverige också på webben allt viktigare. Medborgarna betalar sin tv-avgift för att få ett oberoende och trovärdigt alternativ till kommersiella medier. Det är vad de bör få, också när medieverkligheten förändras.
Lite annat ljud i skällan blir det när Svt ska kommunicera med dem som vill använda sig av Svt som kanal för tvreklam.

I utskick till presumtiva reklamplatsköpare talar Svt istället om fördelarna med sponsorsreklam i public service. Budskapet är tydligt. I public service förväntar man sig inte reklam därför blir reklamen mer trovärdig och effektiv och gör att den som betalar för reklamplats kommer att få god effekt.
  • "Kvalité och trovärdighet i en brusfri miljö".
  • "Erfarna medarbetare och välkända expertkommentatorer".
  • "Reklamfria kanaler bidrar till att budskapen når fram".
  • "Kostnadseffektiv reklamlösning".
  • "Ridsport i SVT - Ta chansen och exponera varumärket för en väl definierad kvinnlig och köpstark målgrupp".
Om annonsören ändå inte är övertygad, så slänger SVT med lite bonusgodis - som möten med SVT:s profiler, vars löner betalas av tittare som aldrig får samma möjligheter att mingla med Jacob Hård och André Pops.

Om du pungar ut med 1,5 miljon för att sponsra SVT:s sändningar av friidrotts-VM i augusti, får du till exempel möjlighet att "delta i en studieresa till Berlin för att på plats träffa SVT:s representanter och följa evenemanget 'bakom kulisserna'."
Så i kommunikationen med licensbetalarna handlar det om att vara objektiva och trovärdiga men ser man kommunikationen med reklamplatsköparna så inser man snabbt att den trovärdigheten endast är ett spel för galleriet och bara ett sätt att ytterligare kunna påverka så många konsumenter som möjligt.

Detta går dina och mina licenspengar till! Tack för den insikten.

Mina förslag är följande:
Bort med press-stöd och licenspengar. Sluta upp med att hålla medieföretagen under armarna. Svt smusslar och tänjer på reklamgränserna idag. Sluta hyckla och låt Svt konkurrera på rättvisa villkor utan att svenska hushåll ska tvingas fortsätta att finansiera en verksamhet som sedan länge slutat upp med att vara public service.

Inga kommentarer: