onsdag, juni 17, 2009

Min bild

Jag vill ge min bild av en artikel i lokalmedia, Höglandsnytt. Jag har diskuterat det faktum att jag känner mig felciterad med artikelförfattaren och vi har inte samma uppfattning.

Jag kan inte och ska inte på något sätt påverka det som skrivs. Det som skrivs i artikeln är journalistens tolkning och den kan jag inte förändra och har heller ingen rätt att förändra.

Däremot kan jag här och nu ge min bild.

Jag skulle aldrig kunna stå framför en grupp och utropa på detta sätt: "Politiska beslut gäller. Rätta er efter det!" Det är definitivt inte min stil och jag skulle aldrig uttrycka mig på det sättet inför någon människa.

Artikelförfattaren är också noga med att förklara för mig att detta inte är ett citat (det finns heller inga citattecken runt meningarna i artikeln.) utan en journalistisk sammanfattning av det jag sagt.

Min bild är att jag resonerade runt förändringen som den utlösande faktorn för protesterna. Jag förklarade att alla partigrupper haft besök av räddningstjänstpersonal som har beskrivit sina ställningstaganden men att jag inte heller efter dessa besök fått några andra signaler från politiskt håll än att de beslut om Stabila Förutsättningar som tidigare fattats är det som fortfarande ska gälla och att direktion och ledning har att verkställa de besluten.

Som ägarrepresentanter har vi i kommunerna fått klara och tydliga beskrivningar av vad förändringarna innebär för uttryckningstider och service men vi har inte varit inne på detaljnivå om vem som ska ha jour och hur uttryckningen ska gå till. Det måste vara en verkställghetsfråga. Vi pratar ju ofta om Vad och Hur frågor. Den politiska nivån beslutar om mål, inriktning och kvalitet och verksamheten om hur detta ska organiseras och genomföras. Därav mitt svar i artikeln.

Artikeln ger en bild av mig som oerhört arrogant.

Min ambition var att resonera runt problematiken. Jag försökte vara saklig, resonerande och reflekterande men samtidigt tydlig med att de politiska besluten inte har ändrats. Jag kan konstatera att jag tydligen inte lyckades med den ambitionen och det beklagar jag.

Jag har förstått att det finns de som upprörts av artikeln. Ring mig gärna i så fall så ska jag lyssna på dig och också försöka att ytterligare beskriva min bild. Ring kommunens växel så vidarebefordrar de samtalet.

Inga kommentarer: