lördag, juni 13, 2009

Det är inte så länge sedan

som opposition och fackförbund kraftfullt drev frågan om en ny ledningsorganisation för vård och omsorg i Vetlanda. Oppositionen tycktes då hålla med majoriteten om att varje chef har allt för många underställda. Att ha upp emot hundratalet medarbetare för utvecklingssamtal och lönesamtal kändes orimligt och en organisation utreddes av personalkontoret. Argumentationen utgick i hög grad från medarbetarens behov av en tydlig ledning och en "nära" chef.

Facket drev linjen med max 25 medarbetare för varje chef och var ganska kraftfulla i sina påtryckningar. Jag letar efter länkar för de insändare och artiklar som publicerades flitigt för så sent som ett till ett par år sedan men tyvärr tror jag att de flesta skriverierna fanns i lokaltidningen Vetlandaposten som inte finns på nätet. Jag letar vidare och återkommer.

Nu är det dock ett annat ljud från oppositionen. I sann populistisk anda vill man istället minska på ledningsorganisationen. Spara uppifrån och ner är ledorden numera och att majoriteten nu vill genomföra en ny ledningsorganisation gör att oppositionen i artikel efter artikel i lokaltidningen starkt kritiserar det som man tidigare kämpat för.

Det är lite olika i olika tider...
Undrar hur de tänker nu?

Inga kommentarer: