söndag, maj 17, 2009

Det mest paradoxala

Internet har förändrat världen drastiskt. Mängder av information om allt och alla går att hitta bara ett klick bort. Om man googlar sitt eget namn hittar man hur mycket som helst, gammalt likaväl som nytt. Det som en gång lagts ut på internet för hela världen att beskåda finns där sedan för alltid kvar.

Vi kan läsa de allra mest privata detaljerna om varandra. Människor lägger ut sina innersta tankar på Bloggar, Facebook eller Twitter för alla att ta del av. Den privata låsta dagboken har ersatts av en lika privat men högst tillgänglig. Vi lägger ut bilder och privat konversation. Livet levs med hela världen som åskådare.

Alla gamla varningar om att inte tala om vad som helst på telefon eller att skicka personuppgifter i mail har försvunnit i en aningslös offentlighet.

Samtidigt

Finns det inte något som upprör så många så mycket som att någon annan ser och använder den information som finns därute för hela världen att beskåda. Det är inte ens svårt att kartlägga en person med hjälp av de uppgifter personen själv placerat ut.

En arbetsgivare googlar sina arbetssökande eller kollar att arbetstagarna följer den internetpolicy som finns på företaget. Och i samma stund som det görs så blir det stora rubriker. Övervakningssamhället är här. Jo, visserligen har jag själv placerat ut all information men det var inte meningen att en framtida arbetsgivare skulle använda den, det är ju skandal.

Å ena sidan lägger vi ut det mest privata för hela världen att beskåda, å andra sidan blir vi fruktansvärt upprörda om någon gör det.

Paradoxalt ja, eller bara aningslöst, jag vet inte.

Inga kommentarer: