söndag, februari 15, 2009

Mer om Junilistans sällskap

Gjorde några enkla sökningar på google om Junilistans grupp Ind/dem eftersom jag inte visste så mycket om de partier som ingår i gruppen.

Här kommer en länk från Wikipedia om de nu ingående i gruppen. Från 2004 fanns också Lega Nord med men har sedan bytt grupp och finns nu alltså inte med.

Här en kommentar från moderaterna i Eu genom Christofer Fjellner.
Nils Lundgren har känt sig tvungen att på DN Debatt den 29 juli förklara och försvara sitt partis val av vänner, men att utelämna fakta övertygar inte. Han ägnar det mesta av sin artikel till att skylla på systemet, men inga andra svenska partier har tillnärmelsevis lika otrevliga samarbetspartners.
Här en artikel från Expo som beskriver Ind/Dem:s partier.
Junilistan planerar att sitta i samma Europaparlamentsgrupp som högerextremister. Gruppen Självständighet och Demokrati (IND/DEM) där junilistan ingår finns bland andra det grekiska partiet Laikos Orthodoxos Synagermos (LAOS) och det polska partiet Liga Polskich Rodzin (LPR.) Båda har gjort sig kända för grova antisemitiska utspel.
Här är ytterligare en artikel från Expo där Junilistan säger sig byta grupp. Det gjordes sedan inte utan det blev Lega Nord som bytte grupp istället.

3 kommentarer:

Markus sa...

Junilistan ingår i den politiska gruppen IND/DEM i EU-parlamentet. Denna grupp sitter i opposition och samlar EU-kritiker som säger nej till Lissabonfördraget och bygget av EU-staten. Gruppen tar tydligt ställning mot alla former av rasism och diskriminering. Det finns ingen partipiska i gruppen, utan ledamöterna är fria att rösta efter sitt eget förnuft.

Samtliga politiska grupper i EU-parlamentet innehåller enskilda ledamöter och partier som kan ifrågasättas och kritiseras utifrån ett svenskt politiskt perspektiv. Så ser europeisk politik dessvärre ut. Det är inte svårt att hitta "svarta får" i de europeiska socialdemokratiska, liberala eller kristdemokratiska/konservativa partifamiljerna i EU-parlamentet.

Dessa partier kritiserar gärna andra partigrupper, men tiger om de uppenbara problem de faktiskt har inom sina egna partigrupper. Till de största problemen hör korruption och partifinansieringsskandaler, samverkan med högerextremister, starka narkotikaliberala strömningar och homofobiska åsikter.

Centerpartiets grupp består till exempel av danska venstre, som har ett nära samarbete med Sverigedemokraternas motsvarighet i Danmark. Centerpartiets grupp har en narkotikaliberal majoritet (se omröstningen om Cataniabetänkandet den 15 december 2004). Ett parti med mycket stark narkotikaliberal aktivism i centerpartiets grupp är Lista Emma Bonino. Mutor och bedrägerier är andra problem som har omgett ledamöter i centergruppen.

Läs Junilistans skrift "Svarta Får i EU-parlamentet" som sammanfattar de problem som finns i respektive partigrupp i EU-parlamentet (från sidan 117 om centerpartiets grupp):
http://www.junilistan.se/files/080929/02008-01_svarta_far.pdf

Det stämmer inte att Junilistan sitter in samma grupp som partiet LPR (polska familjeförbundet). De ledamöter som tillhör detta parti har lämnat gruppen. Det italienska parti Gunnila Hjelm hänvisar till blev uteslutna ur gruppen då de bröt mot gruppens plattform, som tydligt tar ställning mot rasism och främlingsfientlighet.

Värt att notera är att centerpartiet i EU-parlamentet tidigare har suttit i samma politiska grupp (ELDR) som dessa italienare.

Hjelm har nämnt UKIP och uttalanden om arbetskraftsinvandring mm. Men jämför detta med vad labour och tories har uttalat i den brittiska debatten. Se boken "Svarta Får" (länkat ovan) med citat.

Den angelägna kampen mot främlingsfientlighet och extremism gynnas inte av osakliga angrepp. Centerpartiet, folkpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, socialdemokraterna - ja alla svenska partier sitter i grupper som innehåller ledamöter med åsikter som är anmärkningsvärda utifrån ett svensk perspektiv. Så ser europeisk politik dessvärre ut.

Avslutningsvis: När det gäller insändare om EU-avgiften så är detta ett viktigt ämne för Junilistan. Inget parti vill ta denna debatt med Junilistan och på allvar diskutera vilka EU-utgifter vi bör skära i. Centerpartiet har röstat för en slösaktig EU-budget och sagt ja till att EU ska få en oberoende direkt inkomst i form av momsinbetalningar från konsumenterna i EU. Så var går gränserna för centerpartiets EU?

Junilistan samlar Sveriges EU-kritiker, såväl borgerliga personer som socialdemokrater. Junilistan anser att EU endast ska arbeta med ett fåtal gemensamma utmaningar, såsom gränsöverskridande miljöproblem och att göra det enkelt att handla och resa mellan EU-länderna. De borgerliga partierna och socialdemokraterna röstar gemensamt för att EU:s makt ska stärkas. Se boken "Med kluven tunga 3" som finns här: http://www.junilistan.se/files/080215/2007_kluven_tunga_3.pdf

Gunilla Hjelm sa...

Exakt samma text är införd på Lars-Olof Reinfeldts blogg fast då undertecknad av Lars-Olof Reinfeldt.

Gunilla Hjelm sa...

Jag publicerar texten trots att avsändaren är anonym och trots att den egentligen därmed bryter mot mina bloggregler.

Jag rekommenderar alla läsare åter att läsa artiklarna från Expo och debattartikeln från Christofer Fjellner.
Han skriver bland annat:
"I alla grupper finns oftast någon märklig person, men att så gott som alla medlemmar av Junilistans grupp platsar under epitetet förskräcker."