fredag, december 19, 2008

Nu vet jag

Jag skrev ju tidigare om en interpellation jag fått från Gisela Brumme (s). Trots att frågan om att lägga ett antal platser i korttidsvården i malpåse ska upp i fullmäktige i januari så fick jag uppfattningen av interpellationen att Gisela Brumme ansåg att detta inte var demokratiskt.

Jag ställde därför frågan till henne på veckans fullmäktige om det var så hon menade. Hon svarade då att det hon ansåg vara odemokratiskt var att personalen redan nu hade fått information om att det kommer ett förslag till beslut i fullmäktige i januari som kommer att innebära att personalen omplaceras. Enligt henne var alltså den korrekta, demokratiska gången att ta beslut först och informera sedan.

Ehhh...

Okej, då vet jag och jag vet vad jag har att svara på.

Jag konstaterar att vi har helt olika uppfattning i frågan. Jag tycker att det vore fruktansvärt fel att undanhålla personalen informationen tills efter ett beslut är fattat.

Vi har helt olika syn på demokrati och god personalpolitik, det är visst och sant.

Inga kommentarer: