måndag, december 15, 2008

Maktskifte till vad då?

I en debattartikel i Vetlandaposten skriver representanter från socialdemokraterna och vänsterpartiet att de anser att det behövs ett maktskifte i Vetlanda. Argumentationen bygger på samma argumentation som de fört tidigare med anledning av de förslag till förändringar som Vård och omsorgsnämnden lagt fram och som sedan beslutats av kommunfullmäktige.

I debatten i fullmäktige lyfte jag fram socialdemokraternas förslag för diskussion eftersom deras förslag passerat både media och opinion utan granskning och ifrågasättande. (Att media väljer att inte alls bryr sig om att granska oppositionens förslag är i sig rätt intressant men inget som jag tänker kommentera här och nu.)

Nåväl, socialdemokraterna hade för en gångs skull ett antal förslag till besparingar och jag förutsätter mot bakrund av rubriken att det nu också kommer ett antal konkreta förslag till vad socialdemokrater och vänsterpartister egentligen vill. Det är ju alltid enkelt att vara populist och vara mot allt men inte för något.

Slutligen kan jag konstatera att det kommit en interpellation från socialdemokraterna som föranlett en stor och mycket kritisk artikel i dagens Vetlandaposten. Interpellantionen gäller ett förslag till beslut som nu ska vidare från Vård och omsorgsnämnden till KSAU och sedan till Kommunstyrelse och slutligen Kommunfullmäktige i januari månad. Socialdemokraterna ställer frågan till mig om jag anser att man därmed hanterar demokratin på ett acceptabelt sätt.

Det är möjligen så att jag är lite trög så här innan jul men jag förstår faktiskt inte frågan!

Inga kommentarer: