söndag, december 28, 2008

Mer om Gömda

Gömda - En sann historia, så heter boken som ges ut av Piratförlaget och som är skriven av Liza Marklund. Piratförlaget ägs av Liza Marklund, Jan Guillou samt hans sambo Anne-Marie Skarp.

På Piratförlagets hemsida kan man läsa om boken, fakta om "Maria Eriksson" och om de händelser som hon varit med om. Jag tror inte att någon som läser detta uppfattar det på något annat sätt än som sanningen bakom Gömda - En sann historia.

Men nu backar Piratförlaget. Jan Guillou har uppfattat Gömda som en roman som tillåter författaren större frihet i berättandet. Anne-Marie Skarp säger att det är en roman och aldrig menat att vara en biografi. Hon utgår från att läsaren är intelligent nog att förstå detta.

Så smidigt att lägga ansvaret på läsaren. Om författare och förlag säger att detta är en sann historia så ska ändå läsaren förstå att det är den egentligen inte. Jag kommer osökt att tänka på sångtexten: Vem ska man tro på, tro på, tro på...

Jag skulle också vilja passa på att rekommendera den här länken till Monica Antonssons blogg där hon länkar vidare till två klipp på YouTube. Det ena klippet är ett tv reportage från Tv4. Efter detta reportage har inga ytterligare släppts genom den kollegiala mediacensuren som ska rädda Liza Marklund från att behöva stå till svars för det hon under mer än tio år har hävdat vara "en sann historia".
Det andra klippet är en paneldebatt om mediadrev under rubriken "media som domare".

Inga kommentarer: