tisdag, september 16, 2008

En tuff höst

Har jag sagt förr och jag börjar känna mig lite tjatig men så är det. Arbetsutskottet la igår ett förslag till kommunstyrelsen om ytterligare skärpning av nämndernas ekonomi. Bland annat sa vi stopp för kurser med möjlighet att bevilja dispens.

Hur ser det ut för min egen del då?

Jag kommer också att vara mycket restriktiv, det handlar om trovärdighet. Min höst är planerad för i huvudsak möten på olika nivåer inom och utanför den kommunala organisationen. Möten med kommunala verksamheter såväl som möten med företagare och andra organisationer.

Två kurser är jag ändå inbokad på. Den ena är nu i slutet av denna veckan och handlar om ägarstyrning i kommunala bolag, en grundkurs som känns viktig i mitt uppdrag. Den andra kursen är i början av oktober och handlar om kommunallagen. Båda kurserna bokades in tidigt och är en första del av ett långsiktigt utbildningsmål för mig i mitt uppdrag.

Inga kommentarer: