fredag, september 26, 2008

Det här med siffror

Någon sa att man kan visa det man vill med statistik. Budgetsiffror går också bra och det gäller att jämföra rätt.

Höglandsnytt har idag en kort notis om Barn och Utbildningsnämndens budget där det florerar siffror som kräver en kommentar även om jag inte kan presentera exakta siffror då jag har dem på kontoret och inte här hemma.

Diskussionerna om hur man ska lösa de ekonomiska problem man står inför men en budgetram som de facto är 300 000 kronor mindre än årets pågår.


Barn och utbildningsnämnden hade inför 2008 en extern ram på ca 393 miljoner. Extern ram betyder nettobudget exklusive interna kostnader som till exempel internhyror. Till det lades ca 7 miljoner som kompensation för löneökningar 2007. Summa ca 400 miljoner för 2008.

Löneökningarna finns i en central pott som sedan fördelas ut till nämnderna och nämnderna får alltså kompensation för löneökningarna för den befintliga personalen. Mellan 2008 och 2009 var denna löneökning ca 3% som alltså sedan 2009 års budget beräknas på. Nämnden är alltså fullt ut kompenserad för lönekostnaderna för den andel personal och omfattning man har men det finns inte utrymme i detta för utökning av verksamhet eller personal.

Detta innebär att ramen för 2009 inklusive löneökningarna för 2008 hamnar på ungefär 413 miljoner.

Till detta lades sedan ca 2 % ökning på kostander och intäkter för att kompensera för kostnadsökningar och det är nu det blir lite lurigt. Man räknar alltså även med att nämnden ska öka sina intäkter med 2% men nämnden räknar inte med att klara någon ökning på intäktssidan alls under 2009 utan redovisar nettot mellan kostnadsökning och intäktsökning som då hamnar på ca 1,2 miljoner.

När kommunfullmäktige fastställde ramen för 2009 vid sitt junisammanträde fanns också ett besparingskrav på Barn och utbildningsnämnden med ca 1,5 miljoner och det är differensen mellan nettot på 1,2 och besparingen på 1,5 som man nu redovisar som en minskad ram för 2009.

I reella siffror har Barn och Utbildningsnämnden fått en ökad extern ram från ca 400 miljoner för 2008 till ca 413 miljoner för 2009.

Ja, det blev en lång och kanske knepig redogörelse men nog så viktig.

1 kommentar:

Lars sa...

Det var en intressant redogörelse Gunilla och slutsatsen blir alltså att det får 13 miljoner mera att röra sig med nästa år.

"I reella siffror har Barn och Utbildningsnämnden fått en ökad extern ram från ca 400 miljoner för 2008 till ca 413 miljoner för 2009."

Säg mig, var skall dessa 13 miljoner tas från? Ser man till resultatet förra året och resultatprognosen för detta år så verkar det inte finnas utrymme för några 13 miljoner.

Det skulle vara smakfullt om du kan presentera din berömda plan så kan vi andra avgöra om där finns någon trovärdighet i den eller om det bara är prat från din sida.